Az államalapítás ünnepén

Augusztus 20-án, az államalapítás, Szent István király és az új kenyér napján a Nagykállói Református Műemléktemplomban tartották a település ünnepi programját.

A rendezvényen dr. Vonza Andrásné, a Nagykállói Járási Hivatala vezetője osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. A szónok többek között beszélt arról, hogy „…annak idején Szent István kovácsolta egységbe nemzetünket és jelölte ki számunkra a keresztény utat. Ez az ünnep a XX. század során nagyon sok átalakuláson esett át; méltó helyére a rendszerváltás után került. A magyar államiság több mint ezer éves történetének ünnepe minden időben fontos, de napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Manapság államiságunk, nemzeti identitásunk, a nemzethez tartozás megélése és annak hangsúlyozása fontosabb, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Minden nemzeti ünnep, amely ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó értékek fontosságára, kiemelt jelentőséggel bír… ”

Az ünnepi gondolatok után a nyíregyházi Mandala Dalszínház Sólyom szárnyán címmel zenei összeállítást hallhatott a közönség – magyar történelmi rockoperákból. Nagykállóban évről-évre az államalapítás ünnepén kerül sor a városi kitüntető díjak átadására, amelyet azok a személyek vehetnek át, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, s tetteik révén városunk emblematikus egyéniségévé váltak.

Ámos Imre-díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális, művészeti életében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy jelentős művészi alkotással járultak hozzá a város hírnevének öregbítéséhez, illetőleg művészi alkotásuk általános elismerést vívott ki a művészeti életben a műértő közösség körében. A világhírű képzőművészről elnevezett kitüntetést idén a Bürkös Zenekar részére ítélte Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A zenekar 20 éve alakult meg városunkban, tagjai olyan fiatal zenészek, akiket a népzene iránti szeretet verbuvált össze. Élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus népzene megőrzését, továbbítását. Számos zenei, fesztiváldíj és szakmai elismerés birtokosai, több népzenei kiadvány közreműködői.  A városi ünnepségen az elismerő díjat az együttes énekese, Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária vette át Juhász Zoltán polgármestertől.

Szilágyi István-díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. 2018-ban két személy részesült ebben a kitüntetésben. Szilágyi István-díjat kapott Uriné Juhász Erika, a nagykállói Szivárvány Tagóvoda vezetője, aki 1990 óta dolgozik óvodapedagógusként. Hitvallása: őszinte tisztelettel és szeretettel fordulni a rá bízott gyermekek felé. Nevelőmunkájában a legfontosabbnak a hitelességet, a bizalmat és az elfogadást tartja. Munkája során több, sikeres pályázat elkészítésében és program megvalósításában működött közre. Éveken át szerepet vállalt a középfokú óvónőképzésben, főiskolai hallgatókat mentorált, az idei évtől pedig a Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus képzésében vesz részt.

Szilágy István kitüntető díjat vehetett át Dubász Éva, a Nagykállói Általános Iskola igazgatója. Munkája során kiemelt feladatának tartja a folyamatos szakmai megújulást, az iskola gazdag és korszerű eszköztárának bővítését, az értékek, a hagyományok megőrzését, gazdagítását. Tevékeny megvalósítója az intézményi pályázatoknak, melyek elősegítik az iskolai környezet fejlesztését, a nevelési-oktatási folyamatok támogatását és a közösségépítést. Vezetése alatt az általános iskola Mentoráló intézményi címet nyert el, Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett, 2017-től pedig az Oktatási Hivatal által országos szinten kiválasztott 30 köznevelési intézmény egyikeként esélyteremtő iskolai fejlesztő program bevezetésére vállalkozott.

Korányi Frigyes-díj adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek, szociális intézetben dolgozónak, valamint példaértékű munkát végző közösségnek. 2018-ban a díjat dr. Noviczki Miklós traumatológus, kézsebész főorvos kapta, aki Nagykállóban született. Itt végezte általános iskolai, majd középiskolai tanulmányait a Korányi Frigyes Gimnáziumban. A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése után Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórházban helyezkedett el, ahol jelenleg is végzi gyógyító munkáját. Az évek során szakvizsgáit és szakmai gyakorlatait idehaza és külföldön szerezte, teljesítette. Számos tudományos közlemény szerkesztője és előadója, illetve kitüntetés birtokosa.

Nagykálló Városért-díj adományozható azon személyek vagy csoportok részére, akik a város közéletében kiemelkedő munkát végeztek, tevékenységükkel elismerést vívtak ki a lakosok vagy szolgáltatást igénybe vevők körében. Az idei évben Rácz Mihály részesülhetett a kitüntetésben. A díjazott Nagykállóban végezte általános iskolai tanulmányait, majd szerzett érettségit. Az egykori nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola elvégzése után kertész üzemmérnöki diplomát kapott. Ennek megszerzése után kezdetben tanult szakmájában helyezkedett el, majd a 80-es évek végén (mezőgazdasági) egyéni vállalkozó lett, amely tevékenységét a 90-es évektől kereskedelemmel és fuvarozással, később építőanyag kereskedéssel bővítette. Nagykállóiként a városi nagyrendezvények rendszeres anyagi támogatója.

„Nagykálló Város Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájának, vagy egész életművével a városon belül, vagy pedig azon kívül olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartását köztisztelet övezi. Ezt a címet idén Rabatin János kapta meg, aki a 60-as évek elején költözött (Tiszavasváriból) Nagykállóba. Kezdetben a helyi TSZ elnökhelyettese, majd 1976-tól tanácselnök lett. Az ő irányítása idején a község lakói több, sikeres beruházást valósítottak meg társadalmi munkába. Ebben az időszakban épült fel a 12 tantermes Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 600 adagos konyhával, nagyméretű tanteremmel, ebédlővel, az új óvoda 7 csoport részére, több mint 100 lakás készült el, melynek köszönhetően felszámolták cigánytelepeket és végleg megszűntek a földbe ásott lakások a településen, de ekkor alakították ki az Idősek Otthonát is. Munkásévei során nagyapja sokat emlegetett szavai szerint élt: „nehéz igaz emberként élni, de jó!

A díjak átadása után a történelmi egyházak képviselői – Vitai László római katolikus apát, Repelik Eszter Zsuzsanna református lelkész és Lipcsák Tamás görögkatolikus parókus – megáldották az új kenyeret, majd szétosztották a jelenlévők között.

Forrás: http://nagykallo.hu/az-allamalapitas-unnepen-2/
Felkapott
További hírek