Digitális Témahét

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.
A 2020. március 23. és 27. között megvalósuló Digitális Témahét keretein belül intézményünk felső tagozatos diákjai az alábbi projekteket valósították meg:

5- 6. évfolyam: Hős kerestetik!
A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére került sor. A diákok digitális kollázsokat, majd társasjátékot készítettek. A diákok interjúkat készítettek, majd Scratch-ban hős figurákat programoztak.

7-8. évfolyam: Suliújság
A diákok csoportokra osztva dolgoztak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során megismerkedtek az adott műfaj sajátosságaival, cikkeket készítettek és a projekt végén „újságbemutatóra” került sor.

A Digitális Témahét az idei tanévben a tantermen kívüli digitális oktatás keretein belül valósult meg.

Digitális témahét.pptx

Suliújság.pdf


KORONAGIRL-Bartal-Panna.docx

 

Forrás: Nagykállói Általános Iskola
Felkapott
További hírek