Elballagtak az nyolcadikosok

Nagykállóban június 14-én tartották az általános iskola végzős tanulóinak ballagási
ünnepségét. Az intézménytől, a tanároktól és a diáktársaktól ezúttal két osztály végzős tanulói
köszöntek el. Elbúcsúztak attól a helytől, ahol megtanulták a betűvetés tudományát,
megismerkedtek az olvasás izgalmával és a számok világával. A Nagykállói Általános
Iskolában az idei tanévben Gelsi Enikő Veronika és Kovácsné Csányi Tünde osztályfőnökök
osztályaiban tanulók ballagtak.
A Városi Sportcsarnokban, miután a ballagó diákok ünnepélyesen átadták az iskola zászlaját a
hetedikeseknek, a végzősöket búcsúztatták az alsóbb évfolyamok tanulói, illetve a végzősök
köszöntek el. Ezt követően az intézmény igazgatója, Dubász Éva mondott ünnepi beszédet.
A ballagó nyolcadikosokat – a hagyomány szerint – egy tarisznyával és sok-sok jó tanáccsal
engedték útjukra az osztályfőnökök, tanárok és az intézmény igazgatója. A nyolc év alatt
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók részére oklevelet és emlékplakettet adtak át.

Forrás: http://nagykallo.hu/elballagtak-az-nyolcadikosok/
Felkapott
További hírek