Felhívás szociális tűzifa igénylésre

Nagykálló Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a külterületi utak mentén történő
irtásból, illetve az erdőgazdálkodás során végzett fakivágásból, karbantartásából és
takarításából származó, elsősorban gyökértuskókat, a rendelkezésre álló keret mértékéig
támogatásként kiosztja a rászoruló személyek között. Ennek értelmében tűzifa támogatásban
az a Nagykálló Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel
rendelkező rászoruló személy részesíthető, aki vállalja a fa elszállítását az önkormányzat
Bátori úti telephelyéről.
A gyökértuskó igényléséhez kapcsolódó támogatás iránti kérelmet Nagykálló Város
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (Kállai Kettős tér 1. szám alatt) lehet benyújtani

2019. március 29-ig.

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek számától.
A Képviselő-testület a beérkezett igények alapján dönt és előnyben részesíti a szociálisan
rászoruló családokat.
A kérelmek átvehetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők a
www.nagykallo.hu oldalról.

Juhász Zoltán
polgármester

Tüzifa Kérelem LETÖLTÉSE ITT

Forrás: http://nagykallo.hu/felhivas-szocialis-tuzifa-igenylesre/
Felkapott
További hírek