Fontos változás a gépjárműadó törvényben

4 hónappal ezelőtt

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján, 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre 2020. december 31. napjával a gépjárműadóban megszűnt. A gépjármű üzembentartó/tulajdonosoknak a változás miatt plusz teendőjük nincs!

A 2020. december 31-ig az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadót az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell az adóalanynak teljesíteni. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el és az ezzel kapcsolatos ügyekben eljár.

  1. január 01. napjától az adókötelezettséggel kapcsolatos gépjárműadó ügyekben

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el.

A 2021-től kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára kell megfizetni a NAV által közöltek alapján. A változások nem befolyásolják a 2020. december 31-én fennálló gépjárműadó alóli mentességeket, az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésnél.