Idegen nyelvi mérés eredményei

A 2018/2019-es tanévben az Oktatási Hivatal ötödik alkalommal szervezte meg 2019. május 22-én az idegen nyelvi mérést a 6. és 8. évfolyamos tanulók körében. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. 6. évfolyamon KER A1, 8. évfolyamon KER A2 szintű feladatlapot töltöttek ki a tanulók.

A mérés kizárólag a receptív készségeket vizsgálta, a hallott és az olvasott szöveg értését. Valamennyi feladat zárt végű volt. A méréseszközök szerkezete és értékelése azonos volt mindkét évfolyam esetében.

Az adott nyelvi szint teljesítését, a megfelelő eredményt minimum 60%-os teljesítmény jelentette. 6. évfolyamon 30, 8. évfolyamon pedig 40 volt a maximális pontszám.

Iskolánk tanulóinak eredményei az alábbi táblázatokban tekinthetők meg:

Angol nyelv 6. évfolyam

Angol nyelv 8. évfolyam

Német nyelv 6. évfolyam

Forrás: http://altalanos.nagykallo.hu/2019/06/idegen-nyelvi-meres-eredmenyei/
Felkapott
További hírek