Idén újra ebösszeírás Nagykállóban

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Nagykálló Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit kérem, hogy a 2020. évi ebösszeírás céljából az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és 2020. augusztus 31-ig az alábbiakban megjelölt lehetőségekkel élve eljuttatni szíveskedjen.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Nagykállói Polgármesteri Hivatal, Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám alatti ügyfélszolgálatán és a Polgármesteri Hivatal Főportáján, illetve a www.nagykallo.hu weboldalról letölthetők. A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus levélhez, melyet a bakaiangela@nagykallo.hu e-mail címre kell elküldeni.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

postai úton: Nagykállói Polgármesteri Hivatal, 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

a Nagykállói Polgármesteri Hivatal faxszámára: 42/263-309, elektronikusan a bakaiangela@nagykallo.hu             címre küldve.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

személyesen vagy postai úton a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. címre, a Nagykállói Polgármesteri Hivatal faxszámára: 42/263-309, elektronikusan a bakaiangela@nagykallo.hucímre megküldve.

Együttműködését köszönöm!

 

 

Bereczki Mária

jegyző

 

 

ebosszeiro-adatlap-pdf

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek