Időskorúak támogatása

Mint minden évben, így idén is az Idősek Világnapja alkalmából az időskorú nagykállói lakosokat is
támogatásban részesíti Nagykálló Város Önkormányzata.
Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62.
életévüket betöltötték, illetve betöltik és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57.000.-
ft-ot.
A támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló határidő: 2017. szeptember 20-tól
október 31-ig tart.
Az igénylő lap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 104-es irodájában
átvehető.
Csatolandó:

– az egy háztartásban élő személyek utolsó havi jövedelem igazolása
– zöld nyugdíjösszesítő másolata
– lakcímkártya
– TAJ szám

Forrás: http://nagykallo.hu/idoskoruak-tamogatasa/
Felkapott
További hírek