Igényelhető a beiskolázási támogatás

3 évvel ezelőtt

Mint minden évben, így idén is támogatással szeretné könnyíteni a szülők iskolakezdés előtti kiadásait
Nagykálló Város Önkormányzata.
Az önkormányzati beiskolázási támogatás szociális rászorultsági feltételek vizsgálata nélkül jár azon
tanulók részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek. Az általános
iskolai tanuló részére 3.500.-Ft, szakiskolai és középiskolai tanuló részére 5.000.-Ft, felsőfokú
intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 6.500.-Ft a támogatás összege.
A kérelmek 2018. augusztus 1-től 2018. november 30-ig nyújthatók be.
Az önkormányzati beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtása igénylő lapon
történik. Az igénylő lap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
ügyfélszolgálatán átvehető.
Csatolandó:
– eredeti iskolalátogatási igazolás
– lakcímkártya
– folyószámlaszám
– TAJ szám

Forrás: