Kiderült, mit várnak az évtől a megyei településvezetők!

Jeles jubileumot ünnepelnek

Olyan nyugodt és sikeres évet szeretnék ebben az esztendőben, mint amilyen az elmúlt évünk volt. Levelek az idén ünnepli fennállásának 950. évfordulóját, bízom benne, hogy sikerül a település lakóinak összefogásával valamennyi ünnepi rendezvényünket felejthetetlenné tenni. A település fejlesztéséről sem mondunk le 2017-ben. A Belügyminisztériumtól elnyertünk egy pályázat keretében negyvenmillió forintot az önkormányzati konyha felújítására, ezt az idén szeretnénk megvalósítani.

Borsodi László, Levelek

 Nagy feladatok előtt állnak

A településfejlesztésre nyert 224 millió forintból a beruházások jelentős része 2017–2018-ban készül el. Megvásároltuk az Elek-kúriát, itt könyvtárat és házasságkötő termet szeretnék kialakítani, s felújítjuk az épületegyüttest. Belterületi utak, csapadékelvezetők újulnak meg, a ravatalozó s az óvoda régi szárnyának a modernizációját is tervezzük. Folytatjuk a járdafelújításokat, szeretnénk a külterületi utakat is rendbe tenni. A családunk egy berni pásztorkutyával bővül, ami – kevésbé rutinos kutyatartóként – komoly kihívás.

Dubay László, Nyírpazony

Bereg szívében fejlesztenek

Mint mindenki, természetesen én is egészséget, szeretetet és nyugalmat várok ettől az évtől, hiszen ezek jelentik az alapot a jövőhöz. A tavalyi év volt az előkészítés és tervezés időszaka, most abban bízunk, hogy a megvalósítás és kivitelezés esztendeje kezdődik el, amikor a TOP-os pályázatok révén kerékpárutat építhetünk, óvodát újíthatunk fel, a Tomcsányi-kastély és a gergelyiugornyai Tisza-part is megszépülhet. Ez eredményezheti a vállalkozói szféra fellendülését is, mert a kivitelezés során szeretnénk rájuk is építeni.
Filep Sándor, Vásárosnamény

Dolgos, sportos és „bulis” év lesz

Folytatódik a tavaly elindult lendületes munka, Kocsord sikertörténete. Terveink között szerepelnek aszfaltozási, víz­elvezetési munkálatok, a Panda-park család- és gyermekbarát játszótérré, pihenőparkká alakítása, egy műfüves focipálya kialakítása. Több éves kihagyás után, 2017-ben ismét falunapot szeretnénk tartani, felpezsdítve a közösségi életet. Nem feledkezünk meg a Szalacsi-ház idősek napközi otthonává alakításáról, az Iskola-tó rekonstrukciójáról, egy komplex szabadidő- és horgászcentrum átadásáról sem.

Földi István, Kocsord

Tovább haladni a fejlődés útján

Költségvetési stabilitást várok, és azt gondolom, hogy erre a mi gazdálkodásunk garancia. Várom a pályázatok elbírálását, a nyertes projektek kivitelezését, mert ez jelentené a település további fejlődését. Az egészségközpont, a belvíz­elvezetési hálózat kiépítésével, az önkormányzati utak felújításával és a szociális ellátórendszer fejlesztésével egy igazi lakható és élhető kisvárossá válik Nyírmada. Munkahelyeket várok, s mindent megteszünk azért, hogy az ipari területünkre újabb vállalkozásokat csábítsunk.
Kálmán Béla, Nyírmada

Készül egy új csokoládé is

A településen a szociális intézményeinket kívánjuk fejleszteni. A foglalkoztatás bővítésének a lehetőségét is ebben látom, mivel ide megfelelő végzettségűeket is könnyebben találunk. Szeretnénk továbblépni turisztikai területen is, beindítva és működővé téve a korábbi próbálkozásainkat. Még több települést össze akarunk fogni a színvonalemelés érdekében, s az attrakciók számát is növelnénk. Mindez azt is jelenti, hogy az „Adj’ Isten Szatmárban” turisztikai attrakciónk új termékekkel bővül, lesz új csokoládénk is.
Kelemen Róbert, Cégénydányád

Felépül a modern városháza

Továbbra is szeretnénk kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatni és mikrotérségi központként működni. Felépülhet az új városháza, a régit idősek bentlakásos otthonává alakítjuk át. A zöld város program keretében a Péter-tó környékén egy új városközpont létrehozása a célunk. Az Ajak–Kisvárda közti föld­utat szilárd burkolattal fogjuk ellátni, folytatjuk a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját, valamint szociális szövetkezetek felállításával szeretnénk a közmunkaprogramunkat bővíteni.

Kerekes Miklós, Ajak

A leghűségesebb falu címére várva

A község számára azért lesz jelentős az idei év, mert valószínűleg megkapjuk a „leghűségesebb falu” címét. Az elismerést júliusban veheti át a település a „visszatérés napi” megemlékezésen. Remélem, a pályázataink sikeresek lesznek, hiszen fontos lenne több intézményünk felújítása, gondolok többek között az idősek otthonára és a konyhára. Szeretnénk a település központját térkövezéssel szebbé tenni, talán ezt önerőből is sikerül megvalósítani. S ami nagyon fontos, hogy a jég most már kerüljön el bennünket.

Kosztya Zoltán, Zajta

Megalapozott beruházások

Izgalmas és munkával teli év vár ránk 2017-ben. Tavaly sok beruházást alapoztunk meg. Az idén folytatjuk az út- és járdaépítési programunkat, a kerékpárutak építését, és hatalmas változást hoznak majd a közlekedésben az idén érkező korszerű gázüzemű buszok. Megépülhet a jégcsarnok, elindíthatjuk a belvárosi uszoda és az atlétikai centrum beruházásait. Ugyanennyire fontos a turizmus fejlesztése, az állatpark és a múzeumfalu új attrakcióinak és a négycsillagos szálloda építésének elindítása. Megnyílik az új ipari park is.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza

Hivatal épül az évfordulón

A tavalyi az alapozásé volt, 2017 az építkezés éve lesz Dombrádon: új városházát emelünk a mostani százéves épület helyett. Önkormányzati-egyházi összefogással, a civil szervezetek segítségével ünnepségsorozatot tervezünk településünk fennállásának 950. évfordulója alkalmából, az 500 éves reformáció tiszteletére többek között Biblia-kiállítással készülünk. Dombrád a rekordok városa, az eredményeink sorát az idén is gyarapítjuk: megépítjük a legnagyobb hajót pillepalackokból a következő PET Kupára.

Kozmáné Kasza Veronika, Dombrád

Kiköltözhet az óvoda a kúriából

Az idei év izgalmasabb lesz, mint az előző. Településvezetőként azt várom, hogy a benyújtott pályázataink többsége nyerjen. Tavaly erőn felül dolgoztunk azért, hogy a kérelmeket időben benyújtsuk a rendelkezésre álló forrásokra. Bízom a TOP-os pályázatok pozitív elbírálásában: így megépülne az új óvoda és energetikailag korszerűsödnének az önkormányzati épületek. Óvodánknak az 1810-ben épült, országosan védett Jékey-kúria ad otthont. Végre elkezdődhet a szennyvízhálózat kiépítésének második üteme is.

Máténé Vincze Andrea, Géberjén

Jobb minőségű lesz az ivóvizük

Elindulhat a hatszáz háztartást érintő szennyvízberuházásunk, illetve az 500 millió forintos ivóvízprojektünk. Utóbbi kiemelt jelentőségű, mivel a megyében a Tiszadada alatti vízkészlet a legrosszabb minőségű, így a program arra irányul, hogy a jövőben a Tiszadob alatt található jobb minőségű készletből nyerhessük az ivóvizet. Szeretnénk napelemmel ellátni a tésztaüzemünket és a tyúkfarmunkat is. Egy sertéstelepet is létre akarunk hozni, illetve pályázunk egy vágóhíd megépítésére és egy horgásztó kialakítására is.

Mizser Zsolt, Tiszadada

Egy bölcsődét szeretnének

Nagyon várjuk a TOP-os pályázatok elbírálását, mert lenne mit fejleszteni a településen. Adtunk be pályázatot az egészségház és a polgármesteri hivatal felújítására, valamint egy bölcsőde építésére. A bölcsőde nagy segítséget jelentene a gyermekek elhelyezésében, hiszen az óvodánk is maximális kihasználtsággal működik. A közmunkások programját is megterveztük. Ehhez kapcsolódik, hogy szeretnénk továbbá egy aprítéktárolót építeni. Ez az év azért is jelentős a számomra, mert január végén megszületik az első unokám.
Orosz László, Piricse

Bőven van még tennivalójuk

Leginkább az új pályázati lehetőségeket várom ettől az esztendőtől, mert sajnos 2016-ban több pályázatról is lemaradt a település. Július végén időközi választáson lettem polgármester, a választás miatt az önkormányzat nem tudott élni minden lehetőséggel. Bár sikeres volt a választásomat követő 4–5 hónap, azért bőven van még tennivaló. Várjuk a második körös TOP-os kiírásokat, hiszen szeretnénk a települést szebbé, lakhatóvá tenni. Cél az is, hogy a közösség minél jobban összekovácsolódjon, ezért sok program lesz az idén.

Ragányi Róbert, Ramocsaháza

Az idén sem lesz idő unatkozni

Három beruházásra nyertünk pályázati forrásokat, így fel tudjuk újítani a konyhát, a polgármesteri hivatal épületét, ahol a munkálatokat követően a kor színvonalának megfelelő körülmények között fogadhatjuk a településen élőket, és kialakítunk egy fedett piacot. Több pályázatunk is elbírálás alatt áll, ezek az óvoda, a teleház és az egészségház megújítását szolgálják, de a terveink között szerepel a szivattyútelep rekonstrukciója, egy turisztikai alközpont kialakítása és a Bessenyei-ház külső felújítása is.

Szántó Zsolt, Tiszabercel

Tovább ápoljuk a hagyományokat

Nem várok semmi mást ettől az évtől, mint hogy a 2016-ban előkészített programjaink megvalósuljanak úgy, ahogy azt megterveztük. Ezek között említhető a gyümölcsfeldolgozó beruházásunk, a kollégiumi oktatásunk elhelyezése az intézményi rendszerbe. A céljaink között kiemelt helyen szerepel, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megkezdett foglalkoztatás tovább bővüljön 2017-ben. S folytatjuk a hagyományok ápolásában eddig is szívügynek tekintett munkát, sok-sok látványos programmal, rendezvénnyel.

Szécsi Szabolcs, Tarpa

Fejleszthetik a sporttelepet

Főként a foglalkoztatást elősegítő akciókra koncentrálunk az idén. Mindemellett nagyobb értékű eszközök beszerzése és a tésztaüzem teljes felújítása is a tervek között szerepel. Minden nyáron meghirdetjük az egyhetes NAV-ökotábort, amelynek részeként a szatmári jellegzetességeket látogatják meg a gyerekek, ami az idén sem marad el. A megyei má­sod­osztályú futballcsapatnak az első három hely megszerzése a cél, de a feljutástól sem riadnánk vissza… Szeretnénk tovább fejleszteni a sporttelepet, erre is lehetőség kínálkozik.

Végh Endre, Vámosoroszi

A beruházások esztendeje lesz

A legfontosabb szempont a gazdasági stabilitás megtartása, a lehetőségek figyelemmel kísérése. A pályázatok beadásának éve volt 2016, de folyamatosan figyeljük a további lehetőségeket is. Ha a már beadott pályázataink nyernek, elkezdődhet a beruházások időszaka. Reményeink szerint lehetőség nyílik egészségház építésére, termelői piac kialakítására, közösségi ház, sportpark létrehozására, épületeink fűtéskorszerűsítésére és alternatív energiával ellátására, ’56-os büszkeségpont kialakítására, külterületi útfelújításra és gépbeszerzésre.

Zakor Ildikó, Gégény

Forrás: http://feedproxy.google.com/~r/szon/nagykallo/~3/DnhmiV8a2uU/3344996
Felkapott
További hírek