Kollégiumi félévi beszámoló

Kollégiumi félévi beszámoló

2020/2021. tanév I. félév

Tárgyi feltételek változásai:

A nyár folyamán sikerült vásárolnunk

–az ebédlőbe asztalokat és székeket,

–a kollégiumi szobákba sötétítőket, függönyöket,

— 100 db ágyneműt vendégek számára,

— 2 db mosógépet,

— 1 db fagyasztószekrényt,

— társasjátékokat,

–élménypedagógiai foglalkozásokhoz szakkönyveket,

— a kollégiumi nevelőibe –és az irodába ülőgarnitúrát, új székeket,

–valamint az intézmény Aulájának díszítéséhez az elmúlt egy év folyamán 200 db virágcserepet, 80 db virágládát, melyet munkatársaink összefogásával sikerült beültetnünk. Köszönöm Busákné Morvai Margit, Vass Mónika, Sándor Attila és Kondor Tiborné közreműködését!

–Az Aulában felállítottunk egy pingpongasztalt és egy csocsóasztalt, amelyeket diákjaink és munkatársaink egyaránt örömmel használnak.

A teljes külső nyílászárócsere, külső szigetelés várhatóan 2021. április végéig van folyamatban, a munkások folyamatos jelenlétével azonban hosszú távon kell számolnunk, mivel a tavaszi hónapokban elkezdik az általános iskolai tantermek kialakítását a lánykollégium első emeletén, illetve ezzel párhuzamosan a kollégiumi szobák felújítását a harmadik emeleten.

Az általános iskola bővülésével a kollégiumi férőhelyek száma 2-3 éven belül fokozatosan kb. felére csökken majd.

Személyi változások

2020. aug. 15-én Gazdag Tibor vezetői megbízása lejárt, így ő kollégiumi csoportvezető nevelőtanárként tevékenykedik. A szakértői napján segítségre  volt szükség, ezt Lelesz László kolléga oldotta meg heti 6 órában.

Szeptember 1-től új kolléganő érkezett hozzánk: Vass Mónika személyében. Így az első félévben 7 kollégiumi osztállyal működtünk.

 A kollégiumba beiratkozott tanulói létszám:

2020. szeptember 01-jén: 159 fő

 október 01-én: 167 fő

2021.január 22-én: 166 fő 

A kollégiumi csoportok változásai:

Szabó Gusztáv kolléga-bár hivatalosan 2021.március 5-től nyugdíjas, – egészségügyi problémái miatt 2021. jan. 4-től felmentési idejét tölti. Helyére nem vettünk fel új kollégát, hanem a csoportját szétosztottuk, így a második félévben hat kollégiumi osztállyal működünk. A felszabaduló ügyeleti időt  Lelesz László kollégával oldjuk majd meg, immár heti 10,5 órában.

Az első félév programjai-a járványügyi szabályok betartása mellett:

–Aug. 31-én „Gólyanap” keretében új kollégistáink játékos ismerkedésen, valamint az intézményben jelen lévő mindhárom felekezet bevonásával lelki délutánon vettek részt. 

–Szeptemberben

                    10-én mindhárom intézményegység diákjai (1-10. évfolyamig) megismerkedhettek a cserkészettel.

                     15-én elindítottuk kollégiumi szakköreinket:

–Segítés és Támogatás

–Filmklub

–Röplabda

–Életvitel

–Prevenció

–„Teszi” Természettudományos Ismeretterjesztő Szakkör

— Közösségi játékok

–Matematika felzárkóztató

          23-án érzékenyítő foglalkozást tartott új kollégistáink számára a látássérültek megyei szervezete képviseletében: Gállné Imre Ibolya.

            –Október 14-én a Nyíregyházi Egyetem képzéseiről kaptunk tájékoztatást online nyílt nap keretében –Gazdag Tibor kolléga szervezésében.

— November 5-én mi, kollégiumi nevelőtanárok megismerkedtünk Dibáczi Zsuzsa előadásában az egyházmegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkájával, és intézményünk iskolapszichológusával, Polyák Zoltánnal.     

A kollégium online működése:

A digitális munkarendben nevelőtanáraink a csoportfoglalkozásokat, és az egyéni törődést folyamatosan tartják, online munkarendünk a honlapon megtalálható.

A kollégium Házirendjét, Pedagógiai Programját módosítottuk, a szakértett változatot a honlapon láthatóvá tettük.

Az első félév folyamán az intézményi honlap kollégiumi részét frissítettük, illetve létrehoztuk a GÖRKOLI nevű oldalt a Facebookon.

Bekapcsolódtunk –kollégistáinkkal együtt- a karácsonyt megelőző intézményi lelki nap programjaiba.

Januárbanmi, kollégiumi nevelőtanárok, Polyák Zoltán iskolapszichológussal és Trella Tibor atyával együtt ismerkedtünk, tanultunk egymástól

—– az új szakkönyvek tematikája alapján- együttműködést fejlesztő játékokat,

—– a megújult kollégiumi készlet alapján társasjátékokat.

A kollégisták számára online rejtvények készültek, melyek a kollégium közösségi oldalán elérhetőek: Szent Miklós ünnepe, vízkereszt, Timóteus-hét kapcsán.

A kollégium járványügyi helyzete a félév során:

A tanév elején kiadott-jelenleg még hatályban lévő-eljárásrend a megfertőződött tanulók esetében csak az iskolai osztálytársak számára rendelt el karantént, így amikor egy tanulónk érintett lett, a kollégiumi osztály nem, csak az oda tartozó iskolai osztálytársak kerültek karanténba egy alkalommal. 

A határon túli tanulók helyzete:

–Amennyiben napi ingázók, akkor ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a Magyarországról érkezetteknek. Azonban ha kollégiumban laknak, az eddigi eljárásrendek karantén-illetve PCR-teszt kötelezettségét írták elő.

Ebből adódóan kb. 10-15 diákkal kevesebben költöztek be határon túlról a kollégiumba a vártnál, illetve akik beköltöztek,- bár biztosítottuk számukra a folyamatos hétvégi ügyeletet is-, a többieknél később jöttek, igen rövid időt töltöttek itt. Emiatt nehéz volt tanév elején a kollégiumi osztályok kialakítása, mivel a törvény behatárolja a kötelező létszámokat.

A karácsonyi szünet után igyekeztünk az aktuálisan kapott hivatalos útmutatásokhoz igazodni, ezért jan. 3-án visszaköltözött 18 határon túli diák, akik a kollégiumot jelölték meg karantén-helyszínként, a digitális oktatásba is innen kapcsolódtak be. (Ehhez köszönjük Krómer Sándornak a gyors wifi-telepítést!) Mivel a kormány az online munkarendet jan. 8-án újabb három héttel meghosszabbította, ők aznap hazautaztak.

  • Az étkezési díj hátralékok kimutatását havonta kérjük a gazdasági irodától, és jelezzük a szülők felé.
  • Kollégiumunk házirendjének 8. oldalán ezzel kapcsolatban a következő szerepel:

Rendkívüli élethelyzet okozta díjhátralék felhalmozása esetén a szülő írásban kérvényezhet türelmi időt, a 2. hónapban felszólítást küldünk a tartozásról, amennyiben ezt követően sem kerül kiegyenlítésre, az akár a kollégiumi tagsági jogviszony megszüntetését is eredményezheti.”

Terveink a 2. félévre

1./ A Szent József év kapcsán

  ——Esszéíró pályázat hirdetése a Nyíregyházi Egyházmegye területén „Férfikép-Férfiképp” címmel.- Felelős: Vass Mónika

  ——Előadássorozat szervezése a hónap férfiszentje és fő erénye kapcsán meghívott előadókkal online formában- (jan.22-én Ábel püspök atyával elindult) –Felelős: Lazók Ilona

2./ Kollégiumi jó gyakorlataink számbavétele, propagálása, más kollégiumok nálunk is működtethető jó gyakorlatainak átvétele – Felelős: Tóth Anikó és Gazdag Tibor

3./ Tehetségponttá válás felé törekszünk – Felelős: Busákné Morvai Margit (Polyák Zoltán segítségével)

4./ Saját kollégiumi alapítvány létrehozása-folyamatban van – Felelős: Lazók Ilona

           5./ Értékelő (magatartás, szorgalom, rendtartás, közösségi élet) – és önértékelő rendszer kidolgozása a kollégium diákjai számára-folyamatban van –Felelős: Sándor Attila

           6./ Bemeneti neveltségi szint –és a „hozzáadott érték” mérési rendszerének kidolgozása-folyamatban van – Felelős:Vass Mónika (Polyák Zoltán segítségével)

           Továbbképzés, életpálya:

Bekapcsolódunk a KAPI által szervezett tavaszi –online-továbbképzésekbe és szakmai napokra. Ezek az alkalmak a szakmai megújuláson túl még lehetőséget adnak 5-5 pont erejéig arra, hogy akinek szükséges, a hétévenkénti 120 pont kiegészülhessen.

Február hónapra tűzte ki az időpontot az OH Busákné Morvai Margit Ped.II.-be, illetve Lazók Ilona szaktanácsadó mesterpedagógusi minősítéséhez, melyek az aktuális eljárásrend szerint online formában fognak megtörténni. Mindkét minősítés eredetileg 2020-ra volt kitűzve, járványügyi okok miatt került át erre a naptári évre.

Sándor Attila innovációs mestertanári minősítése 2021. őszén várható.

Tóth Anikó és Vargáné Gyebrószky Ágnes jelentkezik a 2022. évi minősítési eljárás keretében  Ped. II. fokozatra.

      A főbb tervezett kollégiumi programok online megvalósítási lehetőségeinek keresése:

—Farsang-Felelős: Vargáné Gyebrószky Ágnes és a kollégiumi DÖK

–Alkotói pályázat-Felelős: Tóth Anikó és Gazdag Tibor

— Nőnap és férfinap: Sándor Attila, Vargáné Gyebrószky Ágnes és a kollégiumi DÖK

–Költészet napja-Felelős: Busákné Morvai Margit és Vass Mónika

–Kollégiumi ballagás-Felelős: Vargáné Gyebrószky Ágnes és a kollégiumi DÖK

Minden kedves kollégámnak köszönöm a félévi aktív együttműködő munkáját, a rugalmasságát, mindenkinek lelkesedést, kitartást és jó egészséget kívánok a második félévre!

Nagykálló, 2021-02-02                                                  Lazók Ilona

                                                                                      kollégiumvezető

Forrás: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Felkapott
További hírek