Közbeszerzési szakértő Nagykállóban

Nagykálló Város Önkormányzatának URBACT III keretein belül megvalósuló, Procure –
Creating Good Local Economy through Procurement (Hatékony Helyi Gazdaság Létrehozása
a Közbeszerzések Által) elnevezésű projektének keretein belül 2017 augusztusában
városunkba látogatott Matthew Jackson, – Manchester városának közbeszerzési szakértője -,
hogy a helyi támogató csoport ülésén részt vegyen.
Az egész napos ülés központi témája Nagykálló Városának angliai mintára készülő
közbeszerzési stratégiája volt.
„Projektünk egyik része, hogy minden partnerváros létrehozott egy ún. Helyi Támogató
Csoportot. A helyi csoport megbeszélésén is ezen dolgoztunk. Arról tárgyaltunk, hogyan
fejlődött a Közbeszerzési Stratégia Nagykállóban. Prezentációkat tartottam, ugyanis az elmúlt
15 évben a közbeszerzés területén dolgoztam. Az ennek során szerzett tapasztalataimat
osztottam meg, valamint a résztvevők beszámoltak vállalt feladatairól. Így a nap végére
kialakult egy vázlat a nagykállói közbeszerzési stratégiáról” – mondta Matthew Jackson, a
projekt vezető szakértője az Egyesült Királyságbeli Centre for Local Economic Strategies
(CLES – Helyi Gazdasági Stratégiai Központ) képviseletében.

Forrás: http://nagykallo.hu/kozbeszerzesi-szakerto-nagykalloban/
Felkapott
További hírek