LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A mentőszolgálat, tűzoltóság, rendőrség, posta, közműgazdák, egyéb szervek, lakosok folyamatos visszajelzése, hogy Nagykálló területén az egyes ingatlanok cím szerinti beazonosítása sok esetben lehetetlen az utcák rendezetlen házszámozása miatt. Életveszélyes riasztások alkalmával mentőszolgálat, illetve a tűzoltóság nem találja a megfelelő címet és késlekedve történik az intézkedésük.

 

A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, hogy a házszámrendezésnek megfelelően, az ingatlanokra jól látható formában, a házszám kihelyezését haladéktalanul elvégezni szíveskedjenek!

Felhívom figyelmüket, hogy Nagykálló Város Önkormányzat A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18) rendelet 13.§-a szerint „ A közösségi együttélés alapvető szabályait sért az ingatlan használója, kezelője ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik.”

A rendeletben meghatározott sértő magatartás elkövetőjével szemben 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amelynek legalacsonyabb összege 5 ezer forint.

 

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Sajnos a házszámok nem megfelelő használata mindennapos problémát jelent az ideérkezőknek.  A helyben lakók felelőssége, hogy egy ilyen apró figyelmességgel, mint a házszámok megjelenítése az ingatlanon könnyítsék az ide látogatók tájékozódását. Kérem érezzék át ennek felelősségét, mert a bármelyikünk kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy azonnali segítségre van szüksége, és a segítség csak késlekedve érkezik meg egy rossz házszámtábla vagy a házszámtábla hiánya miatt!

Az ingatlan címéről felvilágosítást a Nagykállói Polgármesteri Hivatalban (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) a műszaki osztályon /I. em. 215 ajtó/ lehet kérni.

 

 

                                                                                                   Bereczki Mária

                                                                                                          jegyző

Forrás: http://nagykallo.hu/lakossagi-felhivas/
Felkapott
További hírek