M E G H Í V Ó 2019. november 28.

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. november 28. napján 13 órai kezdettel

tartandó rendes ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

 1. Tájékoztató a fontosabb jogszabályok változásairól

Előterjesztő: jegyző

 1. Előterjesztés a két ülés közti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló polgármesteri tájékoztatóról

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár téli zárva tartásának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Ratkó József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletek módosításának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a „Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda éves munkájának értékelése” című beszámoló elfogadása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. évi munkatervének elfogadása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

 1. Előterjesztés a Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Nagykálló Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés 2020. évre vonatkozó folyószámlahitel kérelem benyújtásának engedélyezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykálló, Bátori út 24. szám alatti lakás bérbeadásának kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés iskolai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykálló, Korányi F. u. 33/b. sz. alatti társasház kérelme az épület közös képviseletének külső, független képviselő személyében történő döntés tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. tájékoztatása Nagykálló város szennyvízelvezetése és a legsürgetőbb beruházásokra való tekintettel, illetve a szennyvíziszap átvétele tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés önkormányzati közterületeken (közutakon) lévő akác kinövések letermelése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltás és ivartalanítás tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a önkormányzati tulajdonú 2532/8 hrsz-ú ingatlan tereprendezése tárgyában

 1. Egyebek

Zárt ülésre:

 1. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Egyebek

Nagykálló, 2019. november 21.

Tisztelettel:

Horváth Tibor

polgármester

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek