M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. november 12. napján 15 órai kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

 1. Előterjesztés a polgármesteri tisztség betöltésének módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda téli zárva tartásának engedélyezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a SZ-SZ-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegált személy, illetve a delegált személy helyettesének kijelölése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a születendő gyermekek parkjának faültetés szervezése, valamint sétány kialakítása

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés GPS eszköz beszerelésének lehetősége az önkormányzati tulajdonban lévő autókba

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés hibabejelentő oldal létrehozásának kezdeményezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Fungaria Bio Zrt. tájékoztatása a Nagykállóban megvalósítandó gombaüzem beruházással kapcsolatosan

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykállói Református Egyházközség kérelme kerítés testek jelképes összegért való megvásárlása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Duka János biztonsági védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Nagy Ilona erdész technikus/városgazda javaslata veszélyes fák kezelése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező:

 1. Előterjesztés Nagy Ilona városgazda tájékoztatása az inváziós fafajok kezelése és eltávolítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Kertész Imréné fakivágás iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Döme Istvánné Nagykálló, 087/18 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos tájékoztatás tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Benkéné Balogh Ilona tulajdonában lévő külterületi ingatlanrészek önkormányzati művelésre való felajánlása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Reményi István közúti jelzőtábla kihelyeztetése iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Nagykálló egységes házszámrendezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés Állatvédő Egyesület létrehozása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Egyebek

Zárt ülésre:

 1. Előterjesztés az „Urbs Novum” Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Egyebek

Nagykálló, 2019. november 08.

Tisztelettel:

Horváth Tibor

polgármester

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek