M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. december 19. napján 13 órai kezdettel

tartandó rendes ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

 1. Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a polgármester két ülés között történt fontosabb tárgyalásairól

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés belső ellenőrzési megbízási szerződés módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló Város közművelődésének helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés a Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés dr. Kugler Viktória 3. számú fogorvosi körzet fogszakorvosának kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt. kérelme a Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. sz. alatti ingatlanban található bériroda bérleti szerződésének megszüntetése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló Városi Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Nagykállói Dragon Sportegyesület 2019. évi támogatásának átcsoportosítási kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Széchenyi u. 64. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Kálló-Coop Zrt. Nagykálló, Táncsics M. köz 3. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem a temető területén tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (2 db – 2573/3 hrsz.) tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágatás iránti kérelem (1 db – 2573/3 hrsz.) tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2587/13 hrsz.) tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (2713/3 hrsz.) tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közterületi fakivágás iránti kérelem (225/1 hrsz.) tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló, Egres út lakói aszfaltozás és közvilágítás kiépítése iránti kérelmük tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés önkormányzati ingatlanrész megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés védőkorlát elhelyeztetése iránti kérelem tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés lakóház helyreállításához anyagi segítség iránti kérelem tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közvilágítási lámpatest felszereltetése iránti kérelem tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka mint-/ráépülő programok benyújtásának támogatásáról való hozzájárulás tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés ebek mikrochippel való megjelölése, veszettség elleni kötelező oltás és ivartalanítás tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Tájékoztatás Tasnád testvérvárossal közösen benyújtandó pályázatról

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Időszaki beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Egyebek

Zárt ülésre:

 1. Előterjesztés a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi működésére vonatkozó beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Teszovál Kft. 2019. évi működésére vonatkozó beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi működésére vonatkozó beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés az Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi működésére vonatkozó beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi működésére vonatkozó beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés lakástámogatási ügy tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a polgármester ellen benyújtott, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény megállapítása, összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés az alpolgármester ellen benyújtott összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény megállapítása, összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés az Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 262/2019. (XI.12.) számú határozat módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Egyebek

Nagykálló, 2019. december 13.

Tisztelettel:

Horváth Tibor

polgármester

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek