M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2020. január 23. napján 13 órai kezdettel

tartandó rendes ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

 1. Előterjesztés a fontosabb jogszabályok változásairól szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: jegyző

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról szóló jegyzői tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a polgármester két ülés között történt fontosabb tárgyalásairól

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusainak béremelése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda nyári nyitva tartás ütemezése, zárva tartásának engedélyezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda tavaszi zárva tartásának engedélyezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés az alakuló ülés jegyzőkönyvének felülvizsgálata kapcsán tett észrevételek tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület Sport Bizottsága képviselő tagjának megválasztása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I.29.) önk. rendelet hatályosulása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Minden bizottság

 1. Előterjesztés a háziorvosi tevékenység befejezéséről szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Kálló-Med Foglalkozás-egészségügy Bt. tájékoztatása tevékenység megszüntetése, illetve a foglalkozás-egészségügy és munka- és tűzvédelmi tevékenységre vonatkozó ajánlatok elbírálása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés idegenforgalmi adó mértékének megváltoztatása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés Iskolai körzethatárok felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Oktatási és Kulturális Bizottság

 1. Előterjesztés közterület átnevezése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a „Nagykállóban működő Akácos úti Közösségi Ház vezetője ellen” benyújtott petícióval kapcsolatos tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló,Deák F. út 8. szám alatti önkormányzati bérlakás pályáztatás útján történő értékesítése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Fontus bérszámfejtési és humánügyviteli Kft. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám alatti ingatlanban található bériroda bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0229/30 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló belterületi 5116 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondás iránti kérelem tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés közvilágítási lámpatest felszereltetése iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek és az épületek hasznosításáról szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés Tasnád és Técső testvérvárosokkal közösen benyújtandó pályázat tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Egyebek

Zárt ülésre:

 1. Előterjesztés a Nagykállói Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Előterjesztés nagykállói lakosok lakástámogatási ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés nagykállói lakosok lakástámogatási ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 1. Előterjesztés a Teszovál Kft. által üzemeltetett önkormányzati bérlakás további bérlete tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 1. Egyebek

Nagykálló, 2020. január 17.

Tisztelettel:

Horváth Tibor

polgármester

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek