MEGHÍVÓ

Száma: Kp/3-    /2019.

M E G H Í V Ó

a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 1. július 25. napján 13 órai kezdettel

tartandó soron következő ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

 

Napirendi javaslatok:

 

 • Előterjesztés Nagykálló város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről készült beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Harangodi díjtételek megállapításáról, valamint egyéb díjtételekről szóló 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a központi orvosi ügyelet 2018. évi működéséről készített beszámoló tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 

 • Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolási eljárásának befejezetté nyilvánítása, a társaság zárójelentésének elfogadásáról szóló tájékoztató tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Kálló-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Nagykálló, Táncsics köz 3. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Kálló-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Nagykálló, Széchenyi út 64. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykálló külterületi 0417/5 hrsz-ú ingatlan ügye tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Bereczki Gáborné résztulajdonának felajánlása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Rézműves László önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Farkas József önkormányzati ingatlan kaszálására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérése tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykálló, Árpád út és Mártírok úti lakosok Nagykálló, Mártírok útjának egy szakasza egyirányúsítása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés Nótás Éva köztemetőben lévő fenyőfák vizsgálatára vonatkozó kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Egyebek

 

 

 

 

Zárt ülésre:

 

 • Előterjesztés havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 

 • Előterjesztés a Nagykálló, Korányi Frigyes úti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

 

 • Előterjesztés városi kitüntető díjak adományozása tárgyában

Előterjesztő: polgármester

Véleményező: Városstratégiai Bizottság

Pénzügyi és Közjóléti Bizottság

 • Egyebek

 

Nagykálló, 2019. július 19.

                                                        Tisztelettel:

 

                                                                                Juhász Zoltán

                                                                                 polgármester

Forrás: http://nagykallo.hu/meghivo-17/
Felkapott
További hírek