Mezőgazdasági adatgyűjtés kezdődik Nagykállóban

A Központi Statisztikai Hivatal ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a KSH – a Statek Kft.
bevonásával – Nagykállóban kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági
adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma
és neve: 2219 egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018.
Az összeírók 2018. november 26-a és december 15-e között keresik fel  a
mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok
végzik, Nagykálló Városban: Jaczináné Balogh Ibolya.
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk
ki. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben
hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek, a háztartások mezőgazdasági tevékenységének a
gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása  megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más
szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz.
Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.
A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről a www.ksh.hu oldal nyújt
tájékoztatást.

Malakucziné Póka Mária
KSH főosztályvezető

Forrás: http://nagykallo.hu/mezogazdasagi-adatgyujtes-kezdodik-nagykalloban/
Felkapott
További hírek