Orvosi rendelő, egészségügyi komplexum, rendelő, óvóda – Ezeket várják a megyei polgármesterek 2018-tól!

Biri: Nagyon kellene orvosi rendelő

Örülnék, ha megvalósulhatna mindaz, amit elterveztünk, s az elkezdett pályázatokat be tudjuk fejezni. A megkezdett munka zavartalan folytatása szolgálja leginkább a település érdekeit. Bölcsőde épül, teljesül a község régi vágya, a belvízgondok enyhítése, s reméljük, a csapadékvíz elvezetése is sikerrel jár. Nagy szüksége lenne Birinek egy orvosi rendelőre, s lehetőleg önálló épületben. Az utóbbi egyelőre csak tervben van, de remélhetően 2018-ban sikerül pályázati forrást találni hozzá. Égető szükség volna rá, ahogyan egy védőnői helyiségre is.

Almási Katalin, Biri

Kállósemjén: Egy élhetőbb településért

Önkormányzatunk 2018-ban látványos beruházásokkal – a szennyvíztisztító telep bővítésével és korszerűsítésével, kerékpáros pihenő és 3D mozi kialakításával, egyesített gyalog- és kerékpárút kiépítésével, valamint az általános iskola épületének energetikai korszerűsítésével halad tovább az élhető település megteremtéséért megkezdett úton. Közérzetjavító beruházásokkal is szolgáljuk a lakosságot: bővítjük a község térfigyelő kamerarendszerét, s egy játszóteret is kialakítunk. Mindemellett intézményeink működtetésének fejlesztése is kiemelt szerepet kap.

Belicza László, Kállósemjén

Szamossályi: Víg esztendő Szamossályiban

Ebben az évben központi forrásból megújul Szamossályi főútja, emellett fejlődnek a külterületi mezőgazdasági útjaink, és a vízelvezető árkokra is jut pénz. A szegregációs területek felzárkóztatása keretében lesz kőműves tanfolyam, s megnyílik a Biztos kezdet ház, amelyben felügyelettel és programokkal várják a bölcsődés-, óvodás- és iskoláskorú gyerekeket még a szünidőben is. Bízunk az energiahatékonysági pályázatunk pozitív elbírálásában. Nem csak településfejlesztési, kulturális szempontól is mozgalmas évnek nézünk elébe.

Bíróné dr. Dienes Csilla, Szamossályi

Csenger: Kétszázötvenúj munkahely

Sok munka és kihívás előtt állunk az idén is, elkezdődik a nyertes fejlesztési pályázataink megvalósítása. Az új bölcsőde és a buszpályaudvar építése a lakosság érdekeit szolgálja ugyanúgy, mint a belvízelvezető rendszer második üteme. Ugyanakkor a csengeri ipari park infrastrukturális fejlesztésével a befektető vállalkozók igényeinek is meg tudunk majd felelni, valamint bővíteni fogjuk a kerékpárút hálózatot a Rákóczi utca irányába. A büntetés-végrehajtási intézet megépítésével 250 új munkahely is várja majd a csengeri járásból és környékéről érkező munkavállalókat.

Forján Zsolt, Csenger

Tiszavasvári: A jó „gazdi” gondosságával…

A Jobbik fővárosaként ismert Tiszavasváriban hamarosan tanuszoda épül. Rendkívül fontos az egészségügyi központ járóbeteg-szakrendelőjének fejlesztése, sok beteg érkezik ide a városból és a környező településekről. Civil szervezetek bevonásával egy állatbefogadó telepet szeretnénk üzemeltetni, mert Tiszavasváriban sajnos sok a gazdátlan, kóbor eb. Pályázatok tekintetében többek között TOP- és a TAO-
forrásokra számítunk. Mezőgazdasági gépbeszerzés, aszfaltozási munkák és egy feldolgozóüzem létrehozása is szerepel a terveink között.

Dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári

Nagyar: Egészségügyi komplexum

Szeretnénk átalakítani a régi iskola épületét egészségügyi komplexummá, és folytatnánk a közintézmények és az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartását közmunkaprogram keretében. Piacok infrastrukturális fejlesztésére és mezőgazdasági út felújítására adtunk be pályázatot, reméljük, hogy pozitív döntés fog születni mindkettő esetében. Négyszázezer forintot nyertünk, hogy az idén is méltóképpen emlékezhessünk meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc áldozatairól a Petőfi-örökség jegyében a Petőfi-fánál, és lesz Somfesztivál is.

Hadiné Guti Ibolya, Nagyar

Győrtelek: Befejeződnek a beruházások

Mint mindegyiket, ezt az évet is optimistán kezdem, de sok minden függ az országgyűlési választások eredményétől. A legfontosabb feladat az idén is az, hogy élhetőbbé tegyük a településünket, szolgáljuk a lakosságot – természetesen pártállástól függetlenül. Györteleken megkezdődik a TOP-os pályázatok megvalósítása, több építkezés várható. Megújul az orvosi rendelő, energetikai szempontból korszerűsítjük az óvoda és az önkormányzat épületét, befejeződik a belterületi kerékpár­út-hálózat építése és a tavaly kezdődött szennyvízberuházás is.

Halmi József, Györtelek

Penyige: Komfortosabb lakóhelyet

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a település stabil gazdálkodásában bízom, hiszen így az intézmények működésének a garanciája is megvan, a lakosság megelégedésére. Az idei évtől azt várom, hogy megvalósuljanak a tavaly elnyert pályázatok, gondolok például a vízelvezető árkok felújítására, az óvoda korszerűsítésére, az asztalos műhely magastetővel ellátására. Nyertünk 97 millió forintot az általános iskolánk korszerűsítésére, taneszközeinek fejlesztésére. Remélem, a fejlesztések révén sikerül jobb lakókörnyezetet, komfortosabb lakóhelyet teremtenünk.

Juhász Gyula, Penyige

Ura: Felélesztik a fesztivált

Stabil gazdálkodás mellett szeretnénk folytatni ebben az esztendőben is a település fejlesztését. Bízom a beadott pályázatok kedvező elbírálásában, a nyertes pályázatok végrehajtását pedig igyekszünk minél hamarabb elkezdeni. Nyertünk támogatást külterületi és belterületi utak felújítására, míg a helyi termelői piac kialakítására beadott pályázatunk elbírálása folyamatban van. A ravatalozót szeretnénk felújítani az egyházakkal karöltve, s támogatjuk, segítjük, a helyi vállalkozásokat. Több éves szünet után ismét megrendezzük az uborkás fesztivált.

Karácsony Sándor, Ura

Jéke: Fokozzuk a “varázst”

Nagypolitikai értelemben 2018 a kihívások éve lesz, de az önkormányzatok számára is, hiszen sok feladattal kell szembenézniük. A legfőbb céljaink: az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, a településünk arculatának szépítése, valamint az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok és az idősek támogatása. A közfoglalkoztatási program folytatódik, ugyanakkor segítjük a dolgozókat visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra. Jéke lélekszáma évről évre növekszik, a közbiztonság kiváló, a települést békés, becsületes, vendégszerető emberek lakják, ebben rejlik a varázsa.

Kovács József, Jéke

Kemecse: Járási hivatal, tanuszoda épül

A folyamatban lévő fejlesztéseink befejezését várom az idei évtől. A legfontosabb, hogy az új járási hivatalunk megkezdje a működését, benne az új kormányablakkal. Tavasszal a tanuszoda építése is az utolsó fázisba jut. A hivatal és a sportlétesítmény pedig nemcsak a városunkban, hanem a járás településein élőket is kiszolgálja majd. Egy nyertes projektnek köszönhetően egy régi tervünk válhat valóra, és a Szent István utcán járda épülhet. Nagyon fontos megtartani a működőképességünket, s reméljük, a korábbi évekhez hasonlóan erre központi támogatást is kapunk.

Lipők Sándor, Kemecse

Újfehértó: A költségvetés a legfontosabb

A legfontosabb, hogy január végére legyen elfogadott költségvetése a városnak és az intézményeink zavartalanul tudjanak működni. Szeretnénk, ha a nyertes TOP-os pályázataink megvalósítása elindulna, ha megkezdődhetne az iskolaépítés és a csapadékvíz-elvezetési projektünk a kivitelezés szakaszába léphetne. Jó lenne, ha az idén befejeződne a mezőgazdasági utak felújítása és a kiemelt kormányberuházás keretében megvalósuló sportpálya-felújítás és a honvédelmi sportközpont építése megkezdődne. Utóbbit legkésőbb jövő év elején már át is adhatnánk.

Nagy Sándor, Újfehértó

Tiszaeszlár: A vidék ne legyen mostohagyerek!

Polgármesterként és a MIÉP országos elnökeként is abban bízom, hogy végre esélyt kap a vidék, több lehetőséghez jutnak a kistelepüléseken élők. Ahhoz, hogy megfékezzük a falvak elnéptelenedését, az el- és kivándorlást, többek között olyan pályázati kiírásokra lenne szükség, amelyek az ésszerű fejlesztéseket és a valódi fejlődést hivatottak szolgálni. Országos vonatkozásban azt tartanám fontosnak, hogy a magyarság kiszabaduljon az uniós rabságból, hiszen látható: a rendszerváltás után a szovjet csapdából sajnos egyenes út vezetett a brüsszeli kelepcébe.

Nagy Tibor, Tiszaeszlár

Eperjeske: Rendelő, óvoda, stabilabb út

Örömteli, hogy három TOP-os pályázatot is elnyertünk, szeretnénk ezeket az idén mindenképpen megvalósítani. Az előttünk álló időszakban belevágunk egy új orvosi rendelő megépítésébe, ahogy az óvodánk konyhájának korszerűsítését is elkezdjük. További terveink közt szerepel, hogy a településünket a rendező pályaudvarral összekötő út is kap majd egy stabil kőalapot, megkönnyítve ezzel a közlekedést. A beruházások mind az Eperjeskén élők boldogulását segítik elő. A pályázatok elnyerésében nagy szerepet játszott a térség országgyűlési képviselője is.

Pásztor Gábor, Eperjeske

Uszka: Reális cél a bérlakásépítés

Reális lehetőségünk van rá, hogy a meglévő önkormányzati bérlakásokat rendbe tegyük, illetve újakat építsünk, valamint felújítsuk a temetőnket. Sikeres volt a gyermekeknek szervezett iskolán kívüli programunk, amit folytatunk, s remélem, akár a Balatonhoz is elvihetjük őket. Az idősek napközijében szeretnénk lecserélni az eszközöket, a mezőgazdasági közmunkaprogramunkat pedig úgy fejleszteni, hogy önfenntartóbb legyen. Akkor fogom 100 százalékosan biztonságban érezni a települést, ha elkészül a Batár-patak töltésmagasítása.

Dr. Sértő-Radics István, Uszka

Balsa: Ötletekben nincs hiány

Utak korszerűsítésére, intézményi felújításokra és a kompközlekedés feltételeinek javítására fókuszálunk az idén. Kistelepülésen élünk, az apró fejlesztéseknek is örülünk. Három belterületi utunk kap aszfaltot, megerősítjük a komphoz vezető szakaszt a Tisza túl­oldalán. TOP-os keretből energetikai fejlesztést végzünk az óvoda és a polgármesteri hivatal épületén. Bevált, ezért az idén is folytatjuk a „Sétány” mintaprogramot. Közmunkásaink térkövet gyártanak, parkosítanak, és mezőgazdasági munkákba is be tudjuk vonni őket.

Somogyi Szilvia, Balsa

Napkor: Sportcsarnok épül Napkoron

Elkezdődik iskolánk teljes körű felújítása és egy fedett sportcsarnok megépítése. Kialakítjuk az idősek nappali klubját, mely biztosítja időseink egy részének nappali ellátását. Egy energetikai beruházásba is belefogunk, aminek köszönhetően a bentlakásos idősek otthona és a polgármesteri hivatal energiaellátása megújuló energiaforrásból megoldottá válik. Hét kilométeren felújítjuk a vízelvezető rendszert, ahogy egy kerékpárút is kiépül a 41-es főút és a 4102-es út mentén. A rendezvényekről sem feledkezünk meg, számos szórakoztató programmal készülünk az idén is.

Spinyhért Zsolt, Napkor

Nyírtelek: Folytatjuk az óvodabővítést

Gondosan előkészítettük pályázatainkat, amelyek az idén célba érnek. Megújulnak az orvosi rendelőink, az egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának javítására jelentős összeget költünk. Többfunkciós sportcentrumot építünk, melynek arculatáról a városlakók dönthettek. Folytatjuk az óvodabővítést; jól gazdálkodtunk, így megtehetjük, hogy ebben az évben városunk saját költségvetésből napi háromszori ingyenes étkezést biztosít minden gyereknek. A képviselő-testülettel egyetértésben és sikeresen dolgoztunk tavaly, ezt tesszük 2018-ban is, a városunkért.

Szekeres József, Nyírtelek

KM

Forrás: http://feedproxy.google.com/~r/szon/nagykallo/~3/OQ-TibPPV_A/3738104
Felkapott
További hírek