Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők! Kedves leendő óvodás Gyerekek!

 

A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Tagintézményeibe a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás

2019. május 07-08. (kedd-szerda) 8.00-17.00 óra között lesz.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvodában (Nagykálló, Szabadságharcos út 8.).

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a

3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az év közbeni felvételi igényeket is. Ez azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket.

 

A gyermekek beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, és annak fénymásolata
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, és annak fénymásolata
  • jegyzői hatósági bizonyítvány hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról – igényelhető: Nagykállói Polgármesteri Hivatal – Szociális Csoport
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos Polgári Törvény könyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – a szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

                                                                                                                      Nagy Tamásné

                                                                                                                       intézményvezető

 

Forrás: http://nagykallo.hu/ovodai-beiratkozas-2/
Felkapott
További hírek