Pályázat ügyvezető munkakör betöltésére

Nagykálló Város Önkormányzata (4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám), mint a

 Kállai Kettős Gazda Kft. (továbbiakban: Kft.) alapítója

pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

ügyvezető

munkakörének betöltésére.

 

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása.

 

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
 • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése;
 • mezőgazdasági termények termesztése
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A vezetői megbízás időtartama: 2020. január 01. napjától –2022. december 31.

A próbaidőt 3 hónapban határozzák meg, melynek időtartama 2020. január 01-től 2020. március 31-ig tart.

 

Pályázati feltételek:

 • Minimum középfokú mezőgazdasági vagy élelmiszeripari végzettség
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • Büntetlen előélet

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ügyvezetői tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Közjegyző által hitelesített iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Szakmai vezetési program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
 • Nyilatkozat a felhasználói szintű számítógépes ismeretek meglétéről,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 15.

 

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

 

Bérezés: bruttó 270.000,- Ft/hó

Egyéb juttatás:

 • gépjármű használathoz kapcsolódó költségtérítés max. 30.000.- Ft/hó

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: Kp/2026/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykálló Város Honlapja
 • Nagykállói Városi Televízió Képújság
 • Megyei napilap
 • Országos álláshirdetési online oldal.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczki Mária jegyző ad, a 42/263-101-es telefonszámon.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilváníthassa.

 

 Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezető – LETÖLTÉS DOCX

 


 

Nagykálló Város Önkormányzata (4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám), mint a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)

alapítója

pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4320 Nagykálló, Jókai Mór út 34.)

ügyvezető

munkakörének betöltésére.

 Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása.

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
 • a helyi óvoda, alapfokú oktatási intézmények tanulói étkeztetésének megszervezése, a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, valamint az Óbester Étterem üzemeltetése;
 • a főzőkonyhák munkájának irányítása, beszerzések, megrendelések koordinálása, a HACCP működtetése, adminisztrációs nyilvántartások vezetése;
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
 • a közművelődési feladatok Harangod, Híd Ház, Múzeumok, Nagykállói Tv, Nagykállói Hírmondó működésének és felügyeletének biztosítása;
 • TÉKA Tábor üzemeltetése, színvonalának fenntartása és a táborozó vendégek étkeztetésének megszervezése
 • megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, Rehab pályázat benyújtása.

 

A vezetői megbízás időtartama: 2020. január 01. napjától –2022. december 31.

A próbaidőt 3 hónapban határozzák meg, melynek időtartama 2020. január 01-től 2020. március 31-ig tart.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú

szociális vagy közgazdasági, vagy élelmiszeripari végzettség, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi végzettség vagy mérlegképes könyvelői képesítés,

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • Büntetlen előélet

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ügyvezetői tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Közjegyző által hitelesített iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Szakmai vezetési program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
 • Nyilatkozat a felhasználói szintű számítógépes ismeretek meglétéről,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 15.

 

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

 

Bérezés: bruttó 350.000,- Ft/hó

Egyéb juttatás:

 • céges előfizetéses mobiltelefon használata.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: Kp/2024/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykálló Város Honlapja
 • Nagykállói Városi Televízió Képújság
 • Megyei napilap
 • Országos álláshirdetési online oldal.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczki Mária jegyző ad, a 42/263-101-es telefonszámon.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilváníthassa.

 

Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. –  LETÖLTÉS

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek