Sajtóközlemény

A kamarai tagok igényei szerint módosulhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás és az
illetékmentesség szabályai.
A tagságtól érkezett észrevételek alapján Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elnöke törvénymódosító javaslatokat nyújtott be. Ezek a mezőgazdasági idénymunka
rugalmasabb és teljesebb kiszolgálását, valamint a termőfölddel kapcsolatos
illetékmentességi szabályok enyhítését célozzák. A javaslatokat jövő héten tárgyalja az
Országgyűlés.
Az egyre fokozódó munkaerőhiány miatt folyamatosan emelkednek az idényjellegű foglalkoztatás
bérköltségei. Míg 2014-ben a mezőgazdasági idénymunkások átlagos napi bére 5000-5500 forint
körül alakult, addig mára már 8000 forint alatt szinte lehetetlen munkavállalót találni mezőgazdasági
munkákra. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy az érintett munkavállalók túllépik az adómentes
keretösszeget, ezáltal utólagosan adófizetésre és személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására
válnak kötelezetté.
A javaslat az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi 5870
forintos összegét idén 8255 forintra növelné, majd a jövőben a minimálbér növekedésével arányosan
emelné azt. A NAK azt javasolja, hogy ezt a rendelkezést már a 2017. évben megszerzett jövedelemre
is alkalmazzák. A törvénymódosító javaslat elfogadásával elkerülhető, hogy mezőgazdasági
idénymunkások foglalkoztatása csökkenjen, és ezáltal a gazdálkodók még komolyabb
munkaerőhiánnyal szembesüljenek.
Az illetéktörvényt módosító javaslat célja, hogy az összhangban legyen a földforgalmi törvény
szabályaival, és enyhítse a termőföldszerzés illetékmentességére vonatkozó szigorú feltételeket.
A gazdálkodóknak nem kellett a termőföld után vagyonátruházási illetéket fizetni, ha vállalta, hogy
legalább öt évig mezőgazdasági termelésre használja, és nem idegeníti el. Ez alól kivétel volt, ha
termőföld használatát közeli hozzátartozónak engedte át. A javaslat értelmében akkor sem kellene
vagyonátruházási illetéket fizetnie, ha legalább 25 százalékos tulajdonában álló mezőgazdasági
termelőszervezet részére engedi át a föld használatát.
A benyújtott javaslatokat jövő héten tárgyalja az Országgyűlés.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Igazgatósága

Forrás: http://nagykallo.hu/sajtokozlemeny/
Felkapott
További hírek