Tájékoztatás

20 nappal ezelőtt

Fogadóóra_3.

 

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet értelmében az iskolák újraindítása fokozatosan történik:

  • 2021. április 19-től az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszűnik, jelenléti oktatás lép életbe.
  • Az 5–8. évfolyamon (felső tagozat) 2021. május 9-ig a tantermen kívüli, digitális munkarend folytatódik.
  • 2021. május 10-től a köznevelési intézmények valamennyi évfolyama rendes munkarendben működik.
  • A pedagógiai szakszolgálati intézmények, utazó gyógypedagógusi hálózatok, alapfokú művészeti iskolák tevékenységüket 2021. május 10-ig személyes találkozást helyettesítő, alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg.

A rendelkezések alapján amennyiben a szülők igénylik, az 5-8. évfolyamos tanulók felügyeletét továbbra is meg kell szervezni, valamint gondoskodni kell a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően a gyermekétkeztetésről.

A honlapunkon elérhető, járványügyi készenlét idejére vonatkozó eljárásrend és intézményi protokoll szabályainak betartása mindenkire nézve kötelező. Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres fertőtlenítésre, gyakori szellőztetésre, a belépéskori testhőmérséklet-mérésre, a távolságtartásra, a közösségi terekben kötelező maszkhasználatra és a kézfertőtlenítésre, szappanos kézmosásra.

Igyekszünk megértően viszonyulni ahhoz a helyzethez, amikor a szülő a család biztonságát előtérbe helyezi a jelenléti oktatással szemben. A tanulók hiányzásával kapcsolatban a hatályos jogszabályok és a kiadott intézkedési terv szerint járunk el.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói mulasztás igazoltnak tekintésére a szülő intézményvezetőhöz írásban benyújtott kérelme alapján. Emellett a tanév előtt kiadott intézkedési terv továbbra is lehetővé teszi, hogy a járványügyi szempontból veszélyeztetett csoportba tartozó gyermek igazgatói döntés alapján otthonról folytassa tanulmányait.

A tanulók hiányzásával kapcsolatban az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

  • A 20/2012 (VIII.31. ) EMMI rendelet értelmében, amennyiben a tanuló hiányzása (igazolt és igazolatlan együttesen) meghaladja a 250 tanítási órát vagy az egyes tantárgyak éves óraszámának 30 %-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanév közben érdemjeggyel nem értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
  • Hibrid oktatás, vagyis jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, erre nincs lehetőség.
  • A hiányzó tanulók a korábbi gyakorlatnak megfelelően a KRÉTA DKT felületére feltöltött tananyag és házi feladat alapján folytathatják tanulmányaikat. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni az otthon maradók továbbhaladását, jelenléti tanórába való online bekapcsolódását.

Amennyiben a jelenléti munkarendhez történő visszatérést követően az intézményben a Covid-19 fertőzés igazoltan megjelenik és az illetékes szervvel egyeztetve a feladat biztonságos ellátása indokolttá teszi, ismét lehetőség van arra, hogy az Oktatási Hivatal rendkívüli szünet, az Operatív Törzs digitális munkarend elrendeléséről döntsön. Mind az alsó, mind a felső tagozaton tanuló gyermekek szüleit kérjük, továbbra is jelezzék az iskola felé, amennyiben a családban covid megbetegedés, pozitív teszt fordul elő.

Munkatársaim nevében is köszönöm az elmúlt, mindannyiunk számára nehéz időszakban nyújtott támogatásukat, kérem megértésüket, együttműködésüket!

 

Dubász Éva intézményvezető