Tájékoztatás adatgyűjtésről

A Központi Statisztikai Hivatal ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a címjegyzékén szereplő
gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek
terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.
Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m 2 -t, és
2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva,
dió vagy bodza ültetvény után.

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok
végzik, az Önök településén: Erdei Csilla és Jaczináné Balogh Ibolya.
A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb
megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően
történik.
A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt
tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

Malakucziné Póka Mária
KSH főosztályvezető

Forrás: http://nagykallo.hu/tajekoztatas-adatgyujtesrol/
Felkapott
További hírek