Tájékoztatás az iskolák 2020. júniusi működéséről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. május 22-én megjelent 20/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos (1-5 fős) foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

A szülőkkel való egyeztetést követően elsősorban azokat a tanulókat hívjuk, várjuk ezekre a foglalkozásokra, akiket online módon nem vagy kevésbé tudtunk elérni. A tanulóknak nem kötelező a megjelenés az iskolában, de lehetőséget jelenthet a felzárkózásra.

Az enyhítés miatt, ahol erre szükség van, az egyéni és kiscsoportos konzultáció, felzárkóztatás mellett a tanévzáráshoz kapcsolódó találkozás is megszervezhető.

A tanévzárókat, ballagásokat körültekintően, egy adott osztály behívásával lehet megtartani. Az egészségügyi előírásoknak eleget téve a meghívottak száma maximum 2 fő tanulónként, a rendezvényt csak nyílt téren, udvaron lehet megtartani betartva az egymástól való 2 méteres távolságot. Eső esetén a ballagás/tanévzáró elmarad.

Korábban csak a kijelölt intézmények, 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középiskola megszervezi a tanulók felügyeletét. Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

Gyermekétkeztetés:
Az iskolákban 2020. június 26-ig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók
számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.

 

Forrás: Nagykállói Általános Iskola
Felkapott
További hírek