Tájékoztató hulladékgazdálkodási díjbeszedésről

A hulladék-közszolgáltatást ellátó Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az eddigiekben a számlázást, saját rendszerében, bérszámlázás keretében végezte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. részére. A Társaság ezúton is tájékoztatja Nagykálló Város lakosait, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó NHKV Zrt. első alkalommal bocsátotta ki a közszolgáltatási díjakról szóló számláját. A lakosság a 2018. II. negyedéves számlákat ezekben a napokban kapja meg. Későbbi időpontban kapják meg a kedvezményes díjat és az időszakos díjat fizető ügyfelek.

Az NHKV Zrt. egyúttal a díjbeszedést, mint számlafizetési módot megszüntette. A most megkapott 2018. II. negyedéves számlát az ügyfelek kizárólag csekken, csoportos beszedési megbízással, vagy átutalással fizethetik meg. Az NHKV Zrt. által megbízott díjbeszedők a jövőben kizárólag a díjhátralék beszedése érdekében járhatnak el.

A szolgáltató a számla jobb felső sarkában feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken készséggel áll a lakosság rendelkezésére.

Telefonos ügyfélszolgálat (rögzített vonal):

(+36 42) 508 374

(+36 42) 508 369

(+36 42) 508 371

 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Forrás: http://nagykallo.hu/tajekoztato-hulladekgazdalkodasi-dijbeszedesrol/
Felkapott
További hírek