Tájékoztató sertéstartók számára

Magas kockázatú terület

Az afrikai sertéspestisnek (a továbbiakban: ASP) Magyarországon vaddisznóban történt
megállapításai, valamint az európai, kiemelten a szomszédos országok járványhelyzetének
gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a hazai
házisertés állományokra is. Ez az ágazatra nézve további súlyos következményekkel
(kereskedelmi korlátozások, exportból történő kizárás) járna. Ennek megakadályozása
érdekében fokozni kell a sertéstartó gazdaságok, elsősorban a kislétszámú állományok
járványvédelmi készültségét. Az Országos Főállatorvos a sertéstenyésztők, sertéstartók
érdekeit képviselő szakmai szervezetekkel közösen meghatározta azokat a minimum
követelményeket, amelyek betartásával a vírus házisertés állományba való behurcolása
minimálisra csökkenthető. Ezek a követelmények jelen tájékoztató mellett minden érintett és
regisztrált sertéstartó számára megküldésre kerülnek.
Ezen követelmények betartása a magas kockázatú területen lévő valamennyi
kislétszámú sertéstartó részére javasolt, mint „Jó Sertéstartói Gyakorlat”! Amennyiben
a járványügyi helyzet romlása miatt újabb területeket kell bevonni a magaskockázatú
terület hatálya alá, a fenti követelmények az ott lévő valamennyi sertéstartóra nézve is
javasolttá válnak!

Mit kell tennie Önnek, mint sertéstartónak?

Önnek, mint felelős sertéstartónak nincs egyéb feladata, mint elolvassa és legjobb tudása
szerint betartja a fertőzött területeken kötelező érvénnyel bíró minimum követelményeket.

A nyilvántartásban nem szereplő sertéstartók számára nem állt módunkban ezen
tájékoztatást megküldeni. Ezért, ha tudomása van olyan sertéstartóról, aki nem kapott
tájékoztatót, kérem hívja fel rá a figyelmét, hogy lehetősége van jogkövetkezmények nélkül
bejelenteni a sertéstartást az illetékes járási hivatal állategészségügyi osztályán, ahol a TIR
rendszerben történő regisztráció is elvégzésre kerül. Ezzel egy időben az újonnan regisztrált
tartóknak is átadásra kerül a tájékoztató, a követelményrendszer.

Letölthető dokumentumok:

 

Forrás: http://nagykallo.hu/tajekoztato-sertestartok-szamara/
Felkapott
További hírek