Tanulmányúton jártak

Nagykálló Város Önkormányzatának képviselői az Interreg Central Europe  „RUMOBIL” (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change, azaz „A Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése) elnevezésű projekt keretében tanulmányúton vettek részt a németországi Osterburg városában.

A projekt vezető partnere a Szász-Anhalt-i Fejlesztési és Közlekedési Minisztérium. További partnerek lengyel, szlovák, cseh, olasz, horvát és német felsőoktatási intézmények, non-profit szervezetek, önkormányzatok. Magyarországon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Nagykálló Város Önkormányzata nyert közösen pályázatot.

A transznacionális együttműködési programok egyik küldetése, hogy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térségeket érintő közös problémákra. A transznacionális projektek jellemzően a programtér 5-7 országának 10-15 partnerének részvételével valósulnak meg.

A 2018. május 30-án, Osterburg-ban megrendezésre kerülő tanulmányút elsődleges célja az volt, hogy a résztvevők megismerhessék a Szász-Anhalti partner által megvalósított ún. közösségi buszt.

Az esemény rövid formális köszöntéssel kezdődött, majd a résztvevők Niko Schulz polgármestertől megismerhették a helyi adottságokat, problémákat, jövőbeli célokat. Ezt követően a Szász-Anhalt-i projektmunkatársak prezentálták a projekt keretében elért eredményeiket, majd a délután során a résztvevőknek lehetőségük volt a gyakorlatban is megtapasztalni, hogyan működik a helyi közösségi busz, hogyan segíti a helyi önkormányzat a külső, elszigetelt peremterületeken élőket abban, hogy ők is hozzájussanak a különböző közszolgáltatásokhoz.

 

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

Forrás: http://nagykallo.hu/tanulmanyuton-jartak/
Felkapott
További hírek