Tisztelt Nagykállói lakosok!

 

Tisztelt Nagykállói lakosok!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járványos megbetegedések terjedésének elkerülése mindannyiunktól a megszokott, mindennapi életvitelünk megváltoztatását, a kialakult helyzethez való alkalmazkodást igényli. Most is felhívom a figyelmet arra, hogy – az állami és az önkormányzati intézkedéseken túlmenően – a megbetegedések, fertőzések terjedésének mérséklésében, megakadályozásában kiemelt fontossága van a városlakók közreműködésének és felelősség tudatának!

A fentiek okán megkérünk minden állampolgárt, hogy a személyes higiéniai szabályokat maradéktalanul tartsák be, a személyes találkozókat csak a legszükségesebb esetben alkalmazzanak.

Nagykálló Város Önkormányzata a szolgáltatásokat, azok elérhetőségét a lehető legvégső ideig biztosítani kívánja a város  lakosai számára. A koronavírus fertőzés tovább terjedése kockázatának csökkentése érdekében azonban az Önkormányzat és intézményei tekintetében alábbi intézkedések bevezetésére kényszerülünk, ezért megértésüket kérjük!

Bölcsődei, óvodai ellátás

 • Az intézmények vezetői  hétfőn felmérték az ellátásra vonatkozó szülői igényeket. 2020. március 17-től  az óvoda  és bölcsőde zárva lesz, azonban a kijelölt intézményben (Szabadságharcos úti óvoda)  napközbeni gyermekfelügyeletet biztosítunk azon szülők gyermekeinek részére, akik gyermekük felügyeletét másképp nem tudják megoldani.

Az óvoda részletes tájékoztatóját itt találhatják: Bővebben…

 

Gyermekétkeztetés:

 • Nagykálló Város Önkormányzata továbbra is gondoskodik az iskolai, óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetésről. Kérem az érintetteket, gondolják végig, hogy ezen időszak alatt kérnek-e gyermekétkeztetést. Amennyiben igen, azt az adott intézményben kérem jelezzék!

A gyermekétkeztetésre vonatkozó tájékoztatót itt találják: Óvodai…

Iskolai…

Idősek ellátása

 • Az Idősek Szociális Intézetében a bentlakók látogatása tilos. A bentlakók a hozzátartozóktól ételt, egyéb csomagokat nem kaphatnak. Az intézményben csak a feladatellátáshoz közvetlenül szükséges személyzet lehet jelen.
 • A házi segítségnyújtásban dolgozók a megadott gondozási időt nem töltik ki, csak a feltétlenül szükséges feladatok ellátására kerül sor.
 • A szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással kapcsolatos ügyintézés átmenetileg a Városháza 7. számú üzlethelyiségében történik. (bejárat a Szabadság térrel szemben)
 • A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ részletes tájékoztatóját itt találják: Bővebben…

 

Könyvtár

 • a városi könyvárban a Kormány 46/2020. (III.16.) rendelete alapján a foglalkoztatottak kivételével látogató nem tartózkodhat.
 • A könyvtár lakossági tájékoztatóját itt olvashatják: Bővebben…

 

Polgármesteri Hivatal

 • a Hivatalban a személyes ügyfélfogadás felfüggesztésre került
 • az ügyintézés telefonon, elektronikus formában (e-mail, ügyfélkapu ) történik
 • személyes ügyintézéshez (anyakönyvezés, házasság, haláleset) időpont foglalás
 • pénztári kifizetés felfüggesztésre kerül, kifizetés csak átutalással,
 • az önkormányzati adók befizetési határideje 2020. április 15-ig meghosszabbításra kerül
 • házasságkötés maximum 12 fő részvételével történhet
 • a Hivatal szervezeti egységeinél, osztályainál az irodákban való ügyfélfogadás nem lehetséges.

A részletes tájékoztatót itt olvashatják: Bővebben…

Önkormányzat

 • az idősek védelme érdekében, azok a 60 év feletti városlakók, akik otthonukat nem kívánják elhagyni, de nincs számukra rokon, barát, ismerős, szomszéd, aki segítségükre lehet, azok részére amennyiben jelzik a 06/80/620-003 ingyenesen hívható telefonszámon az Önkormányzat munkatársai közreműködnek ellátásukban.
 • a 60 év feletti városlakók részére kedvezményes áron (680 FT/ebéd) vendégebéd igénybevételét lehet kérni házhozszállítással. Erről szóló részletes tájékoztatást itt találják: Bővebben…
 • a rászorulók segítésére bevont személyeket igazolvánnyal látunk el, amelynek ellenőrzésével a városlakók megakadályozhatják a csalásokat, visszaéléseket!
 • az önkormányzati döntésekhez szükséges környezettanulmány készítése felfüggesztésre kerül,
 • a temetések a nyári ravatalozóban történnek
 • a közéri játszóterek használata átmenetileg felfüggesztésre kerül,
 • a helyi piacokon csak a élelmiszer, zöldség-gyümölcs árusítása történhet,
 • amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt Képviselő-testületi ülés kerül megtartásra, a nyilvánosság biztosítása az élő közvetítéssel valósul meg
 • a polgármesteri fogadóóra felfüggesztésre kerül
 • a szépkorúak köszöntése szünetel
 • az Akácos úti közösségi ház, az Ámos Imre képtár, Szilágyi ház, Ludastói közösségi ház látogatót nem fogadhat.
 • A Nagykállóban élő főiskolások , egyetemisták valamint a városban telephellyel rendelkező fuvarozók részére tájékoztató levél megküldése, amelyben kérjük az önkéntes otthonmaradás szigorú betartását!

 

Egyéb, a város lakosságát érintő intézkedések:

Háziorvosi rendelés:

 • háziorvosi ellátáshoz kapcsolódóan a Szakkórházban lévő rendelőkre vonatkozóan a háziorvosok kérik a váróban a 2 méteres távolság betartását, amelynek következtében a váróban kevesebb beteg fér el. Személyesen a rendelést csak indokolt esetben keressék fel a betegek. Gyógyszerfelírás vagy egyéb az orvossal való személyes találkozást nem igénylő kérdésekben telefonon történhet konzultáció.
 • A Zrínyi utcai orvosi rendelőben a váróban praxisonként 1 beteg tartózkodhat. A többiek kinn, a szabad levegőn 2 méteres távolság betartásával várakozhatnak. A gyógyszerek felírása internetes recept felírással történik. A recept kérések rendelési időben (adatokkal, gyógyszer megjelöléssel) gyűjtőedénybe helyezéssel vagy telefonon történhetnek.
 • Háziorvosok telefonszáma:

Dr. Babos Gabriella: (42) 263 408 12-es mellék

Dr. Bódor Klára: (42) 262 721

Dr. Ónodi Borbála: +36 30 945 2165, (42) 783 001

Dr. Vonza Tibor:+36 30 945 2159

A receptek kiváltása nemcsak személyesen, hanem rokon, ismerős által is lehetséges, amelyhez a következő adatok szükségesek: a beteg taj száma és a kiváltó személyi igazolványa száma

A háziorvosi rendelés menete: Bővebben…

Gyermekorvosi rendelés

 • A Corona vírus (COVID 19) járvány okozta vészhelyzet miatt a gyermekorvosi rendelőben is néhány biztonsági szabályt került bevezetésre az Önök és az ellátó személyzet fertőzésének megelőzése és egészség megőrzése céljából.

A szabályzat részletes tartalmát itt találhatják: Bővebben…

 

  Fogorvosi rendelés

Nagykálló Város alapellátást végző fogorvosai (Dr. Kugler Viktória, Dr. Kollár Kinga, Dr. Csiszár Mónika) tájékoztatják a pácienseket, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig kizárólag sürgősségi ellátást tudnak folytatni. Az ellátást helyettesítés formájában, forgó rendszerben fogják kivitelezni.
Dr. Kugler Viktória
Dr. Csiszár Mónika
Dr. Kollár Kinga

 

Magyar Posta ügyfélfogadása:

 • Új várakozási rendet vezetett be a Magyar Posta Zrt. hétfőtől a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében, e szerint a gyógyszertárakhoz hasonlóan egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik.

Bővebben erről itt olvashat:https://koronavirus.gov.hu/cikkek/uj-varakozasi-rend-magyar-postanal

 

A  lakosság hiteles és naprakész tájékoztatása érdekében létrehozott internetes honlapon folyamatosan tájékozódhat a bevezetett hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről. https://koronavirus.gov.hu

Nagykálló  Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri a Kormány illetve a hatóságok járvány kialakulásának megelőzése érdekében hozott döntéseit, amennyiben szükséges az Önkormányzatunk részéről további intézkedés, arról a www.nagykallo.hu honlapon illetve az Önkormányzat facebook oldalán tájékoztatjuk a lakosságot.

 

Tájékoztatások a koronavírussal kapcsolatosan:

 • kérdések és válaszok az új koronavírusról: Bővebben…
 • élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan: Bővebben…
 • Kormányhivatal Közleménye az Országos látogatási tilalom értelmezésével kapcsolatosan: Bővebben…
 • Hogyan kommunikáljunk a gyermekekkel a koronavírusról dr. Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsa: Bővebben…
 • Kereskedelmi üzletek, vendéglátó egységekre vonatkozó felhívás: Bővebben…

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati  gazdasági társaságok vezetőinek döntése alapján ezeknél a szervezeteknél is korlátozásra kerülhet a személyes ügyintézés, az ügyfélfogadás.

TESZOVÁL KFT

Iroda:

 • Az elkövetkező időszakban csak a temetéssel kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel irodánkat. Minden más esetben kérjük, telefonon érdeklődjenek.
 • Az ügyféltérben és a temetkezési kellékek boltjában csak azok tartózkodjanak (max 2fő) akiknek feltétlenül szükséges az ügyintézés szempontjából.

 

Temető:

 • A zárt (téli) ravatalozót meghatározatlan ideig zárva tartjuk, a temetkezési szertartásokat csak a nyitott (nyári) ravatalozóban vezetjük le. Kérjük a fedett rész alatt lehetőség szerint minél kevesebben tartózkodjanak.
 • Nyílt téren 500 főnél nagyobb tömeg nem jellemző, de kérjük a temetésen megjelent hozzátartozókat is a szükséges óvintézkedések megtételére.

Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT

 • Híd közösségi Házban Kormány 46/2020. (III.16.) rendelete alapján a foglalkoztatottak kivételével látogató nem tartózkodhat
 • Óbester Étterem és Kávézó „a la carte része zárva tart

Részletes tájékoztató itt olvasható: Bővebben…

 

Tisztelt nagykállói Lakosok!

Az idősek a legveszélyeztetettebbek, ezért arra kérem őket, hogy ne hagyják el otthonaikat! Kérem, ha Ön időskorú és ellátása nem megoldott, jelentkezzen és segítünk! Ha Önnek időskorú rokona, szomszédja van, figyeljen rá, segítse őt, vásároljon be neki, szerezze be a gyógyszerét, illetve elfoglaltsága esetén ajánlja a figyelmébe az ingyenesen hívható 06/80/620-003 telefonszámot,  amely révén fogadjuk a kéréseket, és gondoskodunk a segítségről!

A fenti rendelkezések jelentősen befolyásolják mindennapi életünket. Kérem Önöket, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében mindenki tartsa be a szükséges előírásokat, javaslatokat! Óvjuk a magunk, családunk és embertársaink egészségét! Ha ehhez az szükséges, hogy korlátozzuk a személyes találkozásokat, kérem tegyük meg! Figyeljünk oda magunkra, figyeljünk oda környezetünkre!

Kérjük a lakosság megértését és az óvintézkedésekkel kapcsolatos higgadt, felelős hozzáállását!

 

 

 

                                                                                Horváth Tibor sk.

                                                                                    polgármester

Forrás: Nagykálló Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja
Felkapott
További hírek