Választási tudnivalók

Az Európai parlamenti képviselők  2019. május 26. napján történő választásához kapcsolódó leggyakoribb kérdések és válaszok.

 

1.) Hogyan működik a listaajánlás?

Pártlista ajánlására 2019. április 6-tól van lehetőség 2019. április 23-án 16.00 óráig. A választópolgár az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat listát.

Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, egy lista viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.

A sikeres listaállításhoz 20 000 érvényes ajánlás szükséges.

 

2.) Megváltozott a nevem, hogyan szavazhatok?

 • A névváltoztatás – az ügyintézés során – automatikusan átvezetődik a központi névjegyzékben. Az új névre szóló személyi okmányainak kiállítását a kormányablakban kérheti.
 • A választáson történő részvételhez szükséges, hogy a személyi okmányain (személyi igazolvány, jogosítvány és lakcímkártya) a központi névjegyzékben szereplő adatok szerepeljenek, ezért javasoljuk, hogy – amennyiben még nem tette meg – a választás előtt igényeljen új okmányokat.
 • Abban az esetben, ha az ügyintézés elhúzódása miatt a szavazás napján okmányainak egyikén (pl. lakcímkártyáján) már az új neve szerepel, míg a másik még a régi adatát tartalmazza, akkor személyazonosságát a szavazatszámláló bizottság az okmányokon szereplő egyéb adatok alapján állapítja meg.
 • A szavazatszámláló bizottság ugyanígy jár el, ha Ön a választás napjáig nem igényel új okmányokat és régi okmányaival igazolja személyazonosságát. Megkönnyíti az azonosítást, ha a névviselés megváltozását igazoló házassági anyakönyvi kivonatát magával viszi a szavazásra.

 

3.) Hogyan és mikor tudok átjelentkezni egy másik szavazókörbe az európai parlamenti képviselő választások idején?

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.

A kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (illetve budapesti kerületbe) lehet.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár

 • 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 • 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyesen vagy ügyfélkapuval történő benyújtás esetén – visszavonhatja.

 

4.) Ki igényelhet mozgóurnát és hogyan?

Azok, akik mozgásukban

 • egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
 • vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát

 • levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
 • személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig,
 • 2019. május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapuval elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodától,
 • 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurna igénylésével kapcsolatos kérelmet  2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani.

A kérelmet levélben vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

Ha a mozgóurnát bejelentett lakóhelyétől eltérő helyre kívánja igényelni, nem szükséges előtte külön átjelentkeznie.

 

5.) Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de Magyarországon kívül szeretnének szavazni?

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak kérnie kell felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) lehet benyújtani, a kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig be kell érkeznie az illetékes választási irodához.

 

6.) A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak?

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

 

7.) Van-e kampánycsend a szavazás napján?

Nincs kampánycsend, de a szavazás napján:

 • nem lehet választási gyűlést tartani,
 • a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni,
 • mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető,
 • televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 

8.) Milyen feltételekkel lehet szavazni?

 • A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
 • A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
 • A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.

 

9.) Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e szavazni?

 • A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
 • A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
 • Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

 

10.) Hogyan kell leadnom a szavazatomat?

 • Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő listára lehet.
 • A felsorolt listák közül csak egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz.
 • Érvényesen szavazni a  lista melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).
 • A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).

 

11.) Van-e lehetőség rontás esetén a szavazólap kicserélésére?

 • Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
 • Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.

 

12.) Érvényes-e a szavazólap, ha nincs lepecsételve a szavazólap?

Nem, az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.

 

13.) Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?

Igen. A belföldi szavazókörben történő szavazás során – az átjelentkezés kivételével – a boríték használata nem kötelező.

 

14.) Szabálytalanságot tapasztaltam a választás során. Mit tehetek?

Ebben az esetben kifogást lehet benyújtani az illetékes választási bizottsághoz:

1.) a Területi Választási Bizottság dönt

 1. a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 2. b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.

2.) a  Nemzeti Választási Bizottság dönt:

a.) azon kifogásokról, amely nem tartozik a területi választási bizottság hatáskörébe,

b.) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

A kifogásnak tartalmaznia kell

  • a jogszabálysértés megjelölését;
  • a jogszabálysértés bizonyítékait (kivéve médiaügyben);
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

15.) Hány napon belül lehet kifogással élni?

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a feltételezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen az illetékes választási bizottsághoz.

 

16.) Mikor hozzák nyilvánosságra a választás eredményét?

Az európai parlamenti képviselő választás tájékoztató adatait – a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével – csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 26-án 23.00 óra után.

 

17.) Az európai parlamenti képviselő választások során milyen választási szervek működnek?

 • Az európai parlamenti képviselő választásokon a következő választási irodák működnek:
  • helyi választási iroda (HVI: Nagykállói Polgármesteri Hivatal 4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
  • országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI: SZSZB megyei 6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7.)
  • területi választási iroda (TVI: SZSZB megyei Területi Választási Iroda 4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
  • külképviseleti választási iroda
  • Nemzeti Választási Iroda (NVI: 1054. Budapest, Alkotmány út 3.)
 • Az európai parlamenti képviselő választásokon a következő választási bizottságok működnek:
  • Szavazatszámláló Bizottság (Nagykálló)
  • Területi Választási Bizottság (Nyíregyháza)
  • Nemzeti Választási Bizottság. (Budapest)

 

Az európai parlamenti képviselő választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Bereczki Mária HVI vezető 42/263-101 (111 mellék)

Kovácsné dr. Dalanics Beáta HVI munkatárs 42/263-101 (144 mellék)

Domokos Árpádné HVI munkatárs 42/263-101 (123 mellék)

 

Nagykálló, 2019. április 9.

Bereczki Mária

jegyző

Forrás: http://nagykallo.hu/valasztasi-tudnivalok-2/
Felkapott
További hírek