XXXII. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY kiírása

A matematika tanárotoknál tudtok jelentkezni október 12-ig az 1500 HUF nevezési díjjal.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezi az ettől a tanévtől háromfordulós (iskolai, területi, országos) Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolítjuk le a lentebb ismertetett szabályok szerint.
A verseny célja: A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.
A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt. (A 0. évfolyamos
tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika tananyagát tanulják.)
A verseny kategóriái: A verseny a 2-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. osztályos
versenyzők számára két kategóriában (gimnázium és szakgimnázium) kerül megrendezésre.
Az 1. forduló időpontja: 2020. december 7. (hétfő) 14 óra. (Erdély és Kárpátalja 15 óra)
Az 1. forduló helyszínei: a nevező iskolája
A 2. forduló időpontja: 2021. március 5. (péntek) 14 óra. (Erdély és Kárpátalja 15 óra)
A 2. forduló helyszínei: a Mategye Alapítvány által felkért iskolák
A döntő időpontja: 2021. április 16-18.
A döntő helyszíne: Kecskemét
Nevezési határidő: 2020. október 13.
Nevezési cím: www.mategye.hu
Nevezni kizárólag ezen a rendszeren keresztül lehet. (Postán és e-mailen nem.)
A verseny három fordulóját hagyományos formában kívánjuk megrendezni. Ha a járványhelyzet ezt
nem teszi lehetővé, akkor Alapítványunk a fordulókat online formában bonyolítja le.
A verseny szabályai: A versenyen a feladatok megoldására a 2-4. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat),
az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül
pontosan egy a helyes. A kódlapon a feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő négyzetbe -et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy négyzetet
pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen üres (valamelyikben tollal vagy
ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak
számít. Radír, javító festék vagy hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben
a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A kódlapot jól láthatóan, sötétkék
vagy fekete tollal kell kitölteni, mert más színeket, halványan, vékonyan és kis jelekkel kitöltött kódlap
jeleit a leolvasó rendszer nem érzékeli. Halvány, vékony és kis jelekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe. A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni a feladatlap mellé kiadott üres lapokon
lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó kódlapot kell beadni. A pontozás a 4·HR+F
képlettel történik, ahol H a helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti.
A verseny értékelése: A 2. forduló alapján kerül értékelésre a megyei/területi eredmény. A megoldásokat
évfolyamonként és kategóriánként értékeljük. Egyenlő pontszám esetén az ér el jobb helyezést, akinek kevesebb a hibás megoldása. Ha ez is egyenlő, akkor a prioritás dönt. (A számítógép a feladatokat sorrendbe
rakja. Amelyik feladatot a legtöbben oldották meg jól, az lesz az első, amelyiket a legkevesebben, az lesz
az utolsó sorszámú. Akinél az így összeállított sorrend alapján a jól megoldott feladatok sorszámainak öszszege – a prioritás – nagyobb, az ér el jobb helyezést.) Ha ez is megegyezik, akkor azonos helyezést érnek
el a versenyzők.
A verseny részvételi költsége: a magyarországi versenyzőknek 1500 Ft/fő. A nevezések lezárását követően
a fizetendő nevezési díjakról elektronikus számlát küldünk. (A számla a benevezett létszám alapján kerül
kiállításra.) Ennek megérkezése után kérjük a nevezési díjat a megadott számlaszámra átutalni vagy a számlára befizetni. A határon túli versenyzők nevezési díja 1000Ft/fő. A versenyen helyszíni nevezésre nincs
lehetőség, csak az általunk elkészített kódlapokat lehet kitölteni. A befizetett részvételi költséget visszafizetni nem tudjuk. Ha valaki betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a versenyen, akkor helyette
ugyanabból az iskolából, azonos évfolyamról és azonos kategóriában más indulhat. Ekkor a nevet és az
egyéb adatokat a kódlapon javítani kell, és a versenyről beküldött jegyzőkönyvön jelezni kell.
A 2019/2020-as tanévben döntőbe jutott tanulók a versenyen nevezési díj befizetése nélkül indulhatnak. Az
őket nevező iskoláknak a nevezésen kívül nincs más teendője, a döntősök nevezési díja nem fog szerepelni
a számlán.
Fontos tudnivalók
 A nevezés a www.mategye.hu címen, kizárólag a tanuló iskoláján keresztül lehetséges.
 A belépés az iskola ötjegyű kódszámával és jelszavával történik.
 Amennyiben a kódszám és a jelszó nem áll rendelkezésre, akkor az iskola hivatalos e-mail címéről küldött kérésre e-mailben elküldjük.
 A nevezés folyamatosan történhet, a nevezési határidőig azon minden módosítás megengedett. Kérjük,
hogy a szerver túlterhelésének elkerülése érdekében ne halasszák az utolsó napokra a nevezést! Nevezéskor az iskola típusát (általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos, négyosztályos gimnázium vagy
szakgimnázium) meg kell adni. Ha több típust is megjelöltek, akkor minden tanuló rögzítésekor meg
kell adni a tanuló neve mellett azt az iskolatípust, amelyikbe a tanuló jár.
 A versenyző tanulók feltétlenül ellenőrizzék a verseny megkezdése előtt, hogy évfolyamuknak megfelelő feladatlapot kaptak-e. Ennek elmulasztása esetén a verseny megkezdése után reklamációt nem fogadunk el.
 Az 1. fordulóban csak azoknak a tanulóknak az eredményét értékeljük, akiknek a nevezési díja a verseny
időpontjáig befizetésre került.
 Az 1. fordulóban elindult tanulóknak kb. 50%-a jut a 2. fordulóba.
 A 2. fordulóban csak az 1. fordulóból továbbjutott tanulók vehetnek részt.
 A versenyzők az 1. és 2. fordulóban elért pontszámukat (a nevezéskor kapott kódszámmal), az iskolák a
tanulóik pontszámát (az iskolai kódszámmal és jelszóval) a www.mategye.hu honlapon tekinthetik
meg. A pontszámokkal kapcsolatban e-mailben lehet reklamálni a verseny szervezőbizottságánál a megadott határidőkig. Későbbi időpontban a versennyel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
 Az 1. forduló pontszámai 2020. december 17-től lesznek láthatóak honlapunkon. Pontszámokkal kapcsolatos reklamáció határideje: 2020. december 21. (hétfő) 14 óra.
 A 2. fordulóba jutott tanulók névsora 2020. december 22-től lesz látható honlapunkon. A 2. forduló
helyszínei 2021. január 12-től lesznek láthatóak honlapunkon.
 A 2. forduló ülésrendjét 2021. február 22-től lehet megtekinteni a www.mategye.hu honlapon.
 A 2. forduló pontszámai 2021. március 7-től lesznek láthatóak honlapunkon. Pontszámokkal kapcsolatos
reklamáció határideje: 2021. március 10. (szerda) 14 óra.
 A megyei/körzeti forduló eredményhirdetésére meghívott tanulók és tanárok névsora 2021. március
14-től a www.mategye.hu honlapon tekinthető meg.
A 2. forduló díjazása:
Általános iskolai kategória: Az 1. fordulón egyéniben megyénként/körzetenként 500 fő alatti résztvevő
esetén évfolyamonként a verseny első hat helyezettje, 500-1000 fő résztvevő esetén az első tíz helyezettje,
1000-1500 fő résztvevő esetén az első tizenöt helyezettje, 1500 fő feletti nevező esetén az első húsz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap.
Gimnáziumi és szakgimnáziumi kategória: Az 1. fordulón megyénként/körzetenként 100 fő alatti nevező
esetén évfolyamonként a verseny első helyezettje, 100-150 fő résztvevő esetén az első három helyezettje,
150-200 fő résztvevő esetén az első hat helyezettje, 200 fő feletti nevező esetén az első tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. (A létszámok kategóriánként külön értendők.)
Minden olyan iskolának a legjobb helyezést elért versenyzője és a versenyző tanára oklevelet és tárgyjutalmat kap, amely legalább 10 tanulót indít a versenyen.
Évfolyamonként és kategóriánként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az
iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk meg. A csapatversenyben
évfolyamonként és kategóriánként egy iskolából csak egy csapat eredményét vesszük figyelembe. Az általános iskolai kategóriában megyénként/körzetenként 1000 fő alatti résztvevő esetén a verseny első helyezett,
1000-1500 fő résztvevő esetén a verseny első két helyezett, 1500 fő feletti résztvevő esetén a verseny első
három helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. A gimnáziumi és
szakgimnáziumi kategóriában évfolyamonként és kategóriánként megyénként/körzetenként 100 fő feletti
nevező esetén a verseny első helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.
Minden megye és körzet legeredményesebb általános iskolája, minden régió legeredményesebb nyolcosztályos, hatosztályos és négyosztályos gimnáziuma valamint a legeredményesebb szakgimnáziuma vándorserleget kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük.
(Határon túli versenyzők díjazását az ottani területi szervezők biztosítják.)
Az egyéni versenyben legeredményesebben szereplő tanulókat meghívjuk az országos döntőre. Az általános
iskolai kategóriában minden területről évfolyamonként 50-149 indulóig 1 versenyző, 150-249 indulóig 2
versenyző, 250-349 indulóig 3 versenyző, legalább 350 induló esetén 4 versenyző automatikusan meghívást
kap az országos döntőre. A gimnáziumi és szakgimnáziumi kategóriában minden területről évfolyamonként,
kategóriánként 25-74 indulóig 1 versenyző, 75-124 indulóig 2 versenyző, legalább 125 induló esetén 3 versenyző automatikusan meghívást kao az országos döntőre. Rajtuk kívül a 2. fordulón díjazott versenyzők
közül az országos eredmények összehasonlítása alapján is meghívunk versenyzőket.
A döntő díjazása: Az általános iskolai kategória egyéni versenyének évfolyamonkénti első húsz helyezettje,
a gimnáziumi kategória évfolyamonkénti első tíz helyezettje, a szakgimnáziumi kategória évfolyamonkénti
első hat helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. A 2. fordulóban az iskola csapatainak pontszámait öszszeadva a legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola tárgyjutalmat kap. A legtöbb pontot elért
budapesti és vidéki általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos négyosztályos gimnázium és szakgimnázium vándorserleg díjazásban részesül.
Kecskemét, 2020. május 3.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak:
a verseny szervezői

Forrás: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Felkapott
További hírek