Alig egy lépésre a szentségi élettől

– A cigányság helyzete és jövője egész Magyarország szempontjából sorskérdés. A növekvő létszámarányok miatt is, illetve a sok-sok nehézség miatt, amivel a cigány családoknak szembe kell nézniük. – Ha ezeket nem tudjuk megoldani, egy szép közös élet ebben a közös hazában alig-alig elképzelhető. A romák felzárkózásának három fontos pillére van: az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív. Az egyházunk a szív oldaláról tud sokat adni, mert ha valaki beengedi Istent a szívébe, az életében sok minden a helyére kerül. Szabadul a szenvedélybetegségektől, másképpen áll a családjához, a munkához és az élet nehézségeihez, ami jól látható a cigány közösségeinkben – így világította meg Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspöke lapunknak, miért fontos, amit ma a katolikus egyház a romákért tesz, egyben választ adott arra is, miért van nagy szükség az olyan cigánypasztorációs lelkigyakorlatra, mint amilyet Nagykállóban tartottak. – Pénteken délután már több mint száz – a vallással magát elkötelező, illetve a hit útját kereső – vendég énekelt és imádkozott a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium aulájában, romák és nem romák, civilek, egyszerű emberek, lelki vezetők és lelkészek, felhőtlen hangulatban: ebben az évben ugyanis Nagykálló adott otthont a háromnapos lelkigyakorlatos cigánypasztorációnak, amit Az Eucharisztia ajándéka címmel rendeztek.

A szívekben kegyelem legyen

A pasztoráció (lelkigondozás) a katolikus egyház esetében is a mindennapok része, a cigánypasztorációs munka viszont csak néhány évre tekint vissza. A cigányság felemeléséért több konferenciát tartottak már, ahol továbbképzési céllal igyekeztek a roma közösségek minden gondját, problémáját – munkahelyteremtés, közösségépítés, nehézségek, feszültségek megoldása a közösségekben – tematikusan feldolgozni. De gyorsan világossá vált, nem elég a témafeldolgozás, a szíveket is meg kell tölteni kegyelemmel, ami csak lelkigyakorlatos alkalmakkor lehetséges. Székely János atya fogalmazta meg a hétvégén, hogy a cigány nép legfőbb esélye Krisztus, de hozzá elvezetni őket cigány apostolok nélkül nagyon nehéz. Ilyen apostol viszont nem csak lelkész lehet: egy lelkigondozó vagy egy megtért ember is, aki képes tanúságot tenni Krisztusról. Merthogy tenni, lépni kell. Székely János érsek atya, amikor először került cigány közösségbe, megdöbbenve látta az anyakönyvekben, hogy egyetlen cigány egyházi esküvő sem volt a faluban több száz évre visszamenőleg. – A gyerekeket megkeresztelték, a halottakat eltemették, de a kettő között, a születés és a halál között nem volt semmi. A legtöbb cigány közösség sajnos így él, és abban kell segíteni, előrelépni, hogy ne így legyen – fogalmazott.

Meg tudnak nyílni

Azóta egyre többen hajlandóak a szentség forrásához, Krisztushoz eljutni, szentségi életet élni. – Nekünk nem is az a feladatunk, hogy a cigányság problémáját megfogalmazzuk vagy megoldjuk, hanem hogy hozzájuk is eljusson a krisztusi örömhír. Ha sokakat szentségi életre tudunk szoktatni, ez a cigányságot nagyon sok nehézségen át fogja juttatni – hangsúlyozta Oroszné Obbágy Rita, a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs koordinátora, aki Csuporné Salamon Zsófiától, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Boldog Ceferino Roma Misszió közösségszervezőjétől – s az ő segítségével – vette át a stafétát. Az első lelkigyakorlatos cigánypasztorációnak ugyanis Szombathely adott otthont, majd Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája nyújtott segítő kezet a folytatáshoz, a Nyíregyházi Egyházmegyének adva át a megvalósítás lehetőségét. Jöttek is az elmúlt hétvégén az ország minden szegletéből, Bátonyterenyétől Aranyosapá­tiig, Bükkszentkereszttől Nyíregyházáig, Egertől Galgamácsáig, mintegy 50 településről. Az első alkalommal még csak nyolcvanan voltak, most viszont a résztvevők száma már a 120-130-at is elérte. Az előadásokat – amelyek bűnbánatról, bűnbocsánatról, szeretetről, szentségi házasságról, a cigányság helyéről a világban is szólnak – kis csoportos foglalkozások követték, ilyenkor a résztvevők nagyon meg tudtak nyílni.

A világ félreviszi őket

– A koronavírus alatt mindenki érezte, mennyire fontos az együttlét, a találkozás, a cigány testvérek esetében ez hatványozottan igaz. Amikor a cigányok találkoznak, nagyon tudnak egymásnak örülni, amit el is tanulhatnánk tőlük. Jöttek egyszerű, tanulatlan emberek is, közöttük nem egyszerű úgy szólni, hogy az adjon és befogadható is legyen. Habár Krisztus urunk nagyon tudta ezt, az ő szavai elérték az embereket, az egyszerűbbeket, s a tudós fa­rizeusokat egyaránt. Ezt kell követni, és mi nagyon alaposan felkészültünk, mert szeretnénk, ha éreznék, hogy amit mondani akarunk, az nekik szól – mindezt már Kocsis Fülöp atya tette hozzá. – Mert bár a cigányság sokkal fogékonyabb a transzcendensre, számukra az Isten léte teljesen természetes, a világ nagy erőket vonultat fel, hogy eltérítse őket a követendő útról. Ha nem lépünk, a világ félreviszi a jó gondolkodású cigány családokat – figyelmeztetett.

MJ

Forrás: Szabolcs Online
Felkapott
További hírek