Felszentelték a geszterédi kápolnát


Ötven éve várták és négy éven át építették Geszteréden a Szent Kozma és Szent Damján ingyenes orvosok tiszteletére október 27-én felszentelt kápolnát. A parókus, a közösség, de még az egyházmegye életében is oly ritka ünnepi alkalomra több százan érkeztek.

Isten hajléka

A mártírhalált halt eperjesi püspök, Boldog Gojdics Pál fölszentelt vértanú ereklyéjét díszes menetben vitték a település főterén épített kápolna elé. Az ereklyét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök tartotta a magasba tizenkét pap, három diakónus, a ministránsok és a hívek kíséretében, s helyezte a zárt templomajtó előtti asztalra. Miután szenteltvízzel meghintette a kápolna épületét kívülről, hosszabb imák után, kereszt alakban megkopogtatta az ajtót, a kápolna bejárata megnyílt, s a papság és a hívek a templomszentelés tropárját énekelve bevonultak – olvasható a nyirgorkat.hu oldalon.

A prédikációt tartó püspök utalt arra, hogy az elődei áldásával elindított munkának a gyümölcse Isten e hajlékának megépülése. A templom olyan hely, ahol el tudunk vonulni, meg tudjuk szólítani Istent, megfogalmazhatjuk hálánkat neki. Hisz „mind, akik rácsodálkozunk Istenre, felismerjük a mérhetetlen szeretetét és ajándékát, azt, hogy mennyi mindent kapunk tőle a mindennapokban: a születés által az életet, a tehetségünket, erőt a munkálkodásainkhoz és fájdalmainkhoz, megengedi, hogy megszólaljon a lelkiismeretünk és észrevegyük hibáinkat. A keresztény ember életét végigkíséri ez a helyszín, a templom: itt keresztelnek meg minket, itt járulunk szentségekhez, itt kötünk házasságot, itt kérünk a betegnek gyógyulást, itt kapunk feloldozást, itt imádkozunk szeretett halottjainkért.”

Már áll a harangláb is
A templom szolgálati helye a Geszteréden működő házi segítségnyújtó szolgálatnak is, amelynek a neve szintén Kozma és Damján nevét viseli, a két ingyenes orvosét, akiknek a tevékenysége ebből a tekintetből is követendő példa, mert keresztényként akkor is végeznünk kell a felebaráti szeretet gyakorlását, amikor nem köszönik meg, amikor nem jutalmazzák. „Krisztus azonban nem marad senkinek az adósa, ő mindenkinek bőségesen megjutalmazza az érte vállalt áldozatot” – zárta ünnepi gondolatait Ábel atya. A liturgia végén a megyéspüspök – értékelve a templom­építő munkát – papi mellkereszt viselésére jogosította fel Munkácsi János parókust, akit váratlanul ért a kitüntetés.

A kápolna udvarán már áll a harangláb is, mely de még vár a harangjára, valamint a hosszú távú tervek között szerepel az ikonosztáz kibővítése is.

Így kezdődött

–A ’90-es évektől gondolkodtak a kápolna elhelyezéséről, és több lehetséges helyszín közül végül egy olyan telekre esett a választás, melyen egy ősi görögkatolikus család, Mihalovics Mihály családja élt egykor – mondta a geszterédi származású Nagy Tibor atya.

A terveket 2013-ban indították, az alapkövet 2015 augusztusában tették le ünnepélyes keretek közt, s a szertartáson dr. Orosz Atanáz atya, az akkor újonnan alapított Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzójaként vett részt. Erről az eseményről az akkori híradásban Munkácsi János parókus atya így fogalmazott: „a legfiatalabb Egyházmegye első templomának az alapját áldották meg”. S bár a vásárosnaményi templom lett végül az új egyházmegye legelső temploma, a hároméves, lassú, tégláról téglára haladó építkezés végül meghozta eredményét.

KM

Forrás: http://feedproxy.google.com/~r/szon/nagykallo/~3/r9KZXtXMJmo/4035091
Felkapott
További hírek